De proeftuin van jouw toekomst!

Date -

Op 26 januari a.s. vindt het event De Proeftuin van jouw toekomst plaats op onze locatie in Leeuwarden. Dit is hét event dat bol staat van inspiratie, informatie en mogelijkheden die er zijn om opgeleid te worden tot een Groene Veranderaar.

Samenwerking met bedrijfsleven

Het event is een initiatief van MBO Aeres Leeuwarden en wordt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven georganiseerd. Met elkaar hebben we een inspirerend en educatief programma samengesteld voor iedereen die wil weten welke toekomstmogelijkheden deze sector hem of haar biedt, voor alle professionals die hier nu al in werkzaam zijn om te vernemen welke kant we opgaan. Voor iedereen die geïnteresseerd is in welke vorm onze sector dé oplossing kan bieden aan alle klimaatuitdagingen die op ons af komen. En gewoon, om te laten zien hoe gaaf het is om in deze branche te mogen werken.
Voor wie?
  • (Nieuwe) studenten
  • Professionals
  • Alumni
  • Voor iedereen die benieuwd is wat deze sector te bieden heeft
Programma
We mogen als special guest, de groenste TV-tuinman, Lodewijk Hoekstra verwelkomen! Hij vertelt ons in het plenaire deel over zijn passie, de mogelijkheden van een groene ruimte en de nieuwste trends en innovaties. Ook Arne Weverling komt in het plenaire deel aan bod en vertelt vanuit de branchevereniging VHG over de waarde van MBO-ers voor de sector.

foto van Lodewijk Hoekstra

Workshops en presentaties

Wat titel Door Meer informatie 
Opening, plenaire deel Het onderwijs, de groene sector, de branchevereniging en de waarde van MBO-ers voor Nederland Aeres MBO Leeuwarden, de groenste tv-tuinman van Nederland: Lodewijk Hoekstra en Arne Weverling vanuit de branchevereniging VHG
Workshop 1 Geografisch Informatiesysteem (GIS) voor groene professionals Snoek Puur Groen Hoe kun je beschikbare data slim gebruiken bij kleine of grote projecten?
Workshop 2
7 Circulaire ontwerpprincipes voor groene veranderaars Vereniging Circulair Friesland Toepasbaar bij (school)projecten en in jouw bedrijfsvoering
Workshop 3
Masterclass Recycle bloem ondergrond Geertje Stienstra Geertje vertelt eerst iets over haar werk als Floral Designer. Daarna ga je zelf aan de slag met het maken van een ondergrond die je kunt toepassen voor bloemwerk. 
Presentatie 1
Onze groene toekomst: Meer verbinding tussen mens en natuur Donker Groep Het opnieuw verbinden van de mens aan natuur en meer. Het groene vak verandert sterk, hoor er alles over!
Presentatie 2 Een meetbaar duurzame leefomgeving, hoe realiseer je dat? NL Greenlabel Denk aan de meting van bijv. biodiversiteit, waterberging en hittestress.
Presentatie 3 Tuinieren vanonder een paraplu? Frank Berends Presentatie over droogte minnende planten en exoten met sortimentkennis en planteigenschappen (plant voorbeelden).
Presentatie 4 Klimaatadaptatie in bebouwde omgeving. Wetterskip Fryslân Aan de hand van de watertafel wordt besproken wat de invloed is van verharding (wegen en terrassen) op het waterbergende vermogen van de ruimte.
Presentatie 5 Inzet van drones bij natuurbeheer Aeres VMBO Sneek De nadruk ligt op het opsporen van reekalveren in het voorjaar. Hoe gaat dit in zijn werk? En hoe is de samenwerking met veehouders?
Presentatie 6 Zet de kracht van de natuur in voor een gezonde leefomgeving. Moodo Interieurontwerp
Een groene ruimte is goed voor zowel onze geestelijke als fysieke gezondheid. Hoe pas je dit toe in binnenruimtes?
Presentatie 7 Demonstratie van onze Europees kampioen bloemschikken: Frames en technieken  Hanneke Frankena Dit jaar heeft Hanneke het Europees kampioenschap Bloemschikken gewonnen! Wat kun je bereiken in dit vak? En het thema duurzaamheid komt aan de orde.
Fashion show
De nieuwste ontwerpen van de opleiding Bloem & Styling worden op de catwalk geshowd
   
Infomarkt
Loop langs bij tal van bedrijven en organisaties die je meer kunnen vertellen over wat zij doen voor een groene toekomst. En wat jouw rol als toekomstig professional zou kunnen zijn.
   

Aanmelding
Meld je snel aan. We kunnen maximaal 250 geïnteresseerden verwelkomen.