Kick-off meeting CoVe Dairy

Date -

Tijdens een speciale kick-off bijeenkomst op 9 maart slaan Aeres MBO Leeuwarden, Hogeschool Van Hall Larenstein en FrieslandCampina de handen ineen voor het nieuwe ‘Centre of Vocational Excellence Dairy’ in Leeuwarden. Met vernieuwde onderwijsvormen, delen van kennis en onderzoek en een intensieve samenwerking tussen onderwijs en industrie gaat dit ‘CoVE Dairy’ een nieuwe generatie zuivelprofessionals toekomstgericht opleiden.

Meer informatie vindt je hier: https://dairysectorskills.com of meld je direct aan via onderstaande button.