Gras

Informatie coronavirus

De meest recente updates met betrekking tot het coronavirus vind je op deze pagina.
Als eerste de updates van Aeres MBO Barneveld, vervolgens de updates die gelden voor geheel Aeres MBO en daarna de updates en maatregelen die Aeres-breed gelden. In het Meer informatie blok op deze pagina een overzicht van veelgestelde vragen en alle updates. 

Laatste updates Aeres MBO Barneveld

3 april 2020
Richtlijnen met betrekking tot BPV
Nu de Coronacrisis ons allen bezighoud en veel mensen thuis moeten blijven of van huis uit werken, is het algemene advies zo min mogelijk verplaatsen en reizen.  Wereldwijd is er een negatief reisadvies, vrijwel alle landen hebben de code oranje. Bij veel landen geldt een quarantaine van 2 weken, voordat men het land in mag.
Dat heeft ook gevolgen voor de BPV van Aeres MBO Barneveld. Het MT heeft besloten geen BPV buiten Nederland toe te staan in periode 5 en periode 1 van het komende schooljaar, dus tot 7 november 2020. Voor de BPV binnen Nederland gelden de volgende richtlijnen. In deze volgt Aeres MBO Barneveld de richtlijnen van Overheid en RIVM. Dat betekent dat:
 • Als een student niet welkom is op het BPV adres, blijft de student thuis. Het BPV adres – de praktijkopleider – is daarin leidend.
 • Als een student zelf griep- of verkoudheidsverschijnselen vertoont, blijft de student thuis.
 • In alle andere gevallen gaat de BPV periode gewoon van door.
Wij realiseren ons dat door de richtlijnen van RIVM en Overheid de situatie kan wijzigen.

23 maart 2020
Examens locatie Barneveld tot 6 april 2020 gecanceld.
Tot en met 6 april a.s. laten wij geen studenten fysiek naar de locatie komen om theorie/kennisexamen te doen.

We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn bij de vaardigheidsexamens op bedrijven en de instellingsexamens Nederlands en Engels om deze incidenteel te kunnen laten doorgaan.

Laatste updates Aeres MBO

27 augustus 2020

Veel aandacht voor ventilatie

De situatie rond corona heeft duidelijk gemaakt dat een goede luchtkwaliteit belangrijk is in ruimtes waar mensen leren en werken. Elke mbo-locatie heeft eigen mogelijkheden om te ventileren. Daar waar luchtbehandeling plaatsvindt, wordt buitenlucht aangezogen en gefilterd, waarna deze ook weer wordt afgezogen en naar buiten toe wordt afgevoerd. Er vindt dus geen recirculatie van ‘gebruikte’ lucht plaats. De mechanische ventilatie is zo ingesteld dat deze 24/7 op vol vermogen draait.

Locaties zonder luchtbehandeling hebben de mogelijkheid om ramen open te zetten. Hier wordt het advies gevolgd om regelmatig ramen open te zetten om voldoende te ventileren.

Met deze maatregelen is er voortdurend aanvoer van verse buitenlucht en snelle afvoer van gebruikte lucht, wat belangrijk is om eventuele virusverspreiding te vermijden.

 

10 juli 2020

Scholen onder voorwaarden weer open

Op 24 juni jl. heeft het kabinet besloten dat mbo-scholen met ingang van het nieuwe studiejaar ’20-’21 weer open gaan voor onderwijs met inachtneming van de geldende noodverordening en:

 • het bewaren van 1,5 met afstand binnen en buiten de gebouwen (dit geldt voor alle studenten van alle leeftijden in het mbo);
 • de overige algemene RIVM richtlijnen en
 • de afspraken over het openbaar vervoer zoals die zijn afgesproken met ministerie, vervoerders en sectorraden.

Deze voorwaarden leiden er toe dat een deel van het onderwijs nog steeds online zal plaatsvinden en blijft het aantal bewegingen van, naar en binnen de school beperkt.

De Aeres MBO locaties nemen zelf het voortouw om op de voor hen best passende manier invulling te geven aan het onderwijs, rekening houdend met bovenstaande regels. Dat kan inhouden dat bepaalde groepen studenten voorrang krijgen bij het volgen van theorie- of praktijklessen.

Voor introductieactiviteiten geldt dat fysieke activiteiten alleen plaats kunnen vinden in kleine groepen waar iedereen zich aan de 1,5 meter afstand kan houden. 
Kijk op de locatiewebsite voor meer informatie of neem contact op met de betreffende locatie.

Laatste updates Aeres-breed

27 augustus 2020

Veel aandacht voor ventilatie

De situatie rond corona heeft duidelijk gemaakt dat een goede luchtkwaliteit belangrijk is in ruimtes waar mensen leren en werken. Om op de onderwijslocaties veilig onderwijs te kunnen geven, is Aeres hier dan ook extra op gespitst.

Elk gebouw heeft eigen mogelijkheden om te ventileren. Daar waar luchtbehandeling plaatsvindt, wordt buitenlucht aangezogen en gefilterd, waarna deze ook weer wordt afgezogen en naar buiten toe wordt afgevoerd. Er vindt dus geen recirculatie van ‘gebruikte’ lucht plaats.
De mechanische ventilatie is zo ingesteld dat deze 24/7 op vol vermogen draait.
Locaties zonder luchtbehandeling hebben de mogelijkheid om ramen open te zetten. Hier wordt het advies gevolgd om regelmatig ramen open te zetten om voldoende te ventileren.

Met deze maatregelen zorgt Aeres voortdurend voor aanvoer van verse buitenlucht en snelle afvoer van gebruikte lucht, wat belangrijk is om eventuele virusverspreiding te vermijden.

7 juli 2020

Internationale reizen - versoepeling vanaf 1 september mogelijk

Tot 1 september 2020 vinden binnen Aeres geen buitenlandstages, excursie of studiereizen voor studenten plaats, ook niet naar landen waarvoor het reisadvies is versoepeld. Vanaf 1 september is het in bepaalde gevallen mogelijk om internationale reizen te maken voor stage, werkbezoek of excursies. 
Daarbij blijft het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken altijd leidend t.a.v. beslissingen rondom reizen van zowel studenten als medewerkers. Dat betekent geen toestemming voor internationale reizen bij code rood en oranje. Bij code geel alleen in overleg met leidinggevende of begeleidend docent.
In geval van een lockdown is Aeres niet aansprakelijk voor de kosten van repatriëring of andere kosten die met de lockdown te maken hebben.

Algemene informatie

Let op: onderstaande informatie is bijgewerkt op dinsdag 7 juli 2020.

In december 2019 startte in China een uitbraak van het coronavirus. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Aeres volgt daarbij de landelijke richtlijnen van het RIVM, autoriteit op het gebied van volksgezondheid, en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Belangrijke informatie over het coronavirus en meer specifieke informatie over maatregelen die Aeres (indien noodzakelijk) neemt, worden hier gedeeld. De richtlijnen en maatregelen gelden voor alle scholen en locaties van Aeres.

Besmetting en symptomen

Dragers van het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. De ziekte is overdraagbaar van mens op mens.

Voorkom besmetting en/of virusverspreiding door:

 • regelmatig handen te wassen;
 • te niezen en hoesten in de ellebogen;
 • papieren zakdoekjes te gebruiken;
 • geen handen te schudden;
 • thuis te blijven als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.

Bel de huisarts indien je:
Koorts boven de 38 graden met luchtwegklachten hebt (hoesten of kortademigheid).

Ga NIET naar een huisarts of huisartsenpost toe, om besmetting van anderen te voorkomen. Neem telefonisch contact op met de huisarts en volg de aanwijzingen op.

Klik hier voor meer informatie van het RIVM. 

Reizen

Tot 1 september 2020 vinden binnen Aeres geen buitenlandstages, excursie of studiereizen voor studenten plaats, ook niet naar landen waarvoor het reisadvies is versoepeld. Vanaf 1 september is het in bepaalde gevallen mogelijk om internationale reizen te maken voor stage, werkbezoek of excursies. 
Daarbij blijft het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken altijd leidend t.a.v. beslissingen rondom reizen van zowel studenten als medewerkers. Dat betekent geen toestemming voor internationale reizen bij code rood en oranje. Bij code geel alleen in overleg met leidinggevende of begeleidend docent.
In geval van een lockdown is Aeres niet aansprakelijk voor de kosten van repatriëring of andere kosten die met de lockdown te maken hebben.

Vragen

Raadpleeg bovengenoemde websites voor meer informatie. Aeres-gerelateerde vragen kun je mailen aan inlichtingen@aeres.nl. Voor studiegerelateerde vragen kun je rechtstreeks contact opnemen met jouw Aeres instelling, via: