Willen we dat jongeren gezonder leven, dan is het belangrijk dat zij ook op school gezond kunnen eten en drinken. Zij brengen hier immers een groot deel van hun tijd door. Ervaren dat gezond eten lekker en heel gewoon is, helpt hen een gezond eetpatroon te ontwikkelen. Aeres MBO Barneveld stimuleert studenten om betere keuzes te maken en wordt daarvoor beloond door het Voedingscentrum met de zilveren Schoolkantine Schaal. Lees hier wat het voedingscentrum verstaat onder betere keuzes.

Wat is een gezonde schoolkantine?

Een gezonde schoolkantine is volgens het Voedingscentrum een plek waar jongeren makkelijk gezondere keuzes maken. In een gezonde schoolkantine valt het oog van de studenten meteen op de keuze in gezonde broodjes, groente en fruit. Water is de logische dorstlesser.

Aanbod

Bij ons voldoet het aanbod van de schoolkantine aan de volgende eisen:

  • In elke aanwezige productgroep wordt minstens één betere keuze aangeboden
  • Minstens 60% van het totale aanbod is betere keuze
  • Groente en/of fruit wordt aangeboden: als school verstrekken we bijvoorbeeld dagelijks gratis appels aan zowel studenten als docenten
  • Water drinken wordt gestimuleerd

Uitstraling

Deze 3 punten vormen de basis voor een gezonde uitstraling van de kantine:

  1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod (op de balie, in vitrines en op rekken) staan alleen betere keuzes.
  2. Op de opvallende plaatsen in automaten staan alleen betere keuzes.
  3. Als bij de kassa eten of drinken wordt aangeboden, staan daar alleen betere keuzes.

Goed blijven presteren

Er wordt jaarlijks getoetst of we aan de actuele eisen voldoen. Zo blijven we alert op hoe goed onze kantine er voor staat.