Code GROEN, ? Op het event Code Groen dompel je jezelf onder in de groene sector. Maak kennis met innovaties in het hoveniersvak en workshops over duurzaam en circulair bloemwerk tot aan een practicum water filteren en een presentatie over ecologisch sloot hekelen. Zo ontdek je of de groene sector iets voor jou is.

Workshops

Tijdens Code GROEN kun je diverse workshops of presentaties volgen. Je kunt kiezen uit 1 of 2 opties. Ze worden hieronder beschreven.

Voor de workshops met een * wordt een bijdrage gevraagd. Je krijgt na aanmelding een e-mail met een betaalverzoek.

Aanmelden gaat via deze link.

1. Workshop* Bloemarrangement thema lente – Door studenten Bloem & Styling - kosten 7,50 euro

Onder leiding van studenten van de opleiding Bloem & Styling maak je een krans in het thema Lente. Je mag er je eigen draai aan geven, maar ook het voorbeeld namaken. Je kunt de krans uiteraard meenemen naar huis. Onderstaand een voorbeeld.

Deze workshop duurt 90 minuten. Hierdoor kun je geen tweede workshop kiezen.

 2.  Workshop* Innovatief en vernieuwend bloemarrangement maken – Door floral designer Geertje Stienstra – kosten 25 euro.

Deze workshop  gaat helaas niet door.


3. Je beter voelen met bloemen & planten - Door Flora Vita.
Deze workshop gaat helaas niet door.

 4. De invloed van beplanting op jouw werkomgeving - Door Planting Power

Planten hebben een positieve invloed op mensen. Wat kunnen we als interieurbeplanter betekenen voor bedrijven en instellingen. Wat is de toegevoegde waarde van beplanting op de werkvloer? Waar helpen ze bij en tegen? Welke vormen van beplanting worden er gebruikt in kantoren, bedrijven, scholen en instellingen? Het bedrijf laat je met andere ogen kijken naar een werkomgeving.


5. Ontwerpen met klimaatadaptatie & biodiversiteit - Door Snoek Puur Groen

Landschapsontwerper Danny de Vries vertelt vanuit zijn intrinsieke motivatie over het ontwerpen van tuinen en vakantieparken waarbij duurzaamheid en natuur voorop staan. Danny vertelt je over koppelkansen tussen klimaatadaptatie en het verbeteren van de biodiversiteit bij de inrichting van groen.

    

6. Natuurinclusief groen op, aan en rondom de woning – Door Frisia Groep

Niet alleen nieuwbouwwoningen kunnen natuurinclusief gemaakt worden. Ook bestaande woningen zijn aan te passen zodat ze goed of beter zijn voor de natuur. In deze praktische workshop ga je met behulp van fysiek lesmateriaal een ontwerp maken voor een ‘levende woning’. Je leert over beplanting, dieren en water. Met als resultaat een ontwerp voor jouw eigen levende woning die zowel aansluit bij jouw wensen als die van dieren en de natuur.

         

7. Precisiebeheer in het groen - Door De Enk Groen & Golf

Tijdens deze presentatie vertelt de innovatiemanager William Boogaart alles over de trends en ontwikkelingen op het gebied van robotisering en precisiebeheer van golf- en grasvelden. William heeft meer dan 20 jaar ervaring in het beheer van golf- en voetbalvelden van betaald voetbalclubs. Hij vertelt ook wat de toekomst brengt en wat data, sensoren, scans en elektrificatie kunnen doen. Kortom een inspireerde tijdreis door de wondere wereld van precisiebeheer.

    

8. Zelf water filteren – Door studenten Water, Aarde & Klimaat

In deze workshop leren studenten van de opleiding Water, Aarde & Klimaat jou hoe je zelf water kunt filteren. Een echte doe-workshop waarbij je praktisch aan de slag gaat en thuis ook kunt toepassen.

Deze workshop vindt alleen plaats in ronde 1, van 17.15 tot 18.00 uur.

    

9. Samen werken aan duurzame welvaart in de regio – door Spark the Movement

Hoe wordt Fryslân de meest circulaire regio waarbij brede en duurzame welvaart centraal staat. Samen met Circulair Friesland, Innovatiepact Friesland, de provincie en alle onderwijsinstellingen bouwt SPARK the Movement aan een regio-brede beweging hierover. Tijdens deze presentatie krijg je praktische handvaten om zelf met circulariteit en brede welvaart aan de slag te gaan. Kom in contact met het netwerk van ondernemers en opleidingen dat al actief is met deze thema’s zodat we de vraag van jouw bedrijf kunnen koppelen aan de leervraag van studenten.

Deze presentatie wordt alleen aangeboden in de eerste workshopronde van 17.15 tot 18.00 uur.

10. Van baggerslib tot klei – Door Klaei BV

De waterkwaliteit, biodiversiteit en scheepvaart hebben last van slib. Jaarlijks wordt deze slib uit de havens en vaarwegen gehaald. Maar wat gebeurt er daarna met deze baggerslib? Het bedrijf Klaei heeft uitgebreid onderzoek gedaan hoe en waarin deze grondstof verder toegepast kan worden. Het blijkt een groot succes. Het bedrijf vertelt er graag verder over.

        

11. Hoe bereik je Generatie Z – Door onderzoeker Peter de Boer van NHL Stenden

Generatie Z is de groep die geboren is tussen 1995 en 2010 en zijn nu tussen de 14 en 29 jaar oud. Het is een groep jongeren en volwassenen die alles met de smartphone doet, alles weet over digitale toepassingen, snel is afgeleid, huiverig is voor de gevestigde orde en niet loyaal is aan een merk, maar wel zekerheid wil met een baan. Peter de Boer is werkzaam aan NHL Stenden Hogeschool en doet promotieonderzoek aan de Universiteit van Maastricht naar de werkwaarden van Generatie Z.

    

12. Workshop: Groene Schoolpleinen - Door IVN Fryslân

Maak van het schoolplein een groen buitenlokaal! Een buitenruimte vol dynamiek, planten en diertjes. Een omgeving die uitnodigt om te ontdekken en te onderzoeken. Die beweging en vrij spel stimuleert. Tijdens deze workshop ontwerp je een groen schoolplein, waarin het vooral draait om het meenemen van de thema’s groen, klimaatbestendigheid en natuurlijk avontuurlijk in onder andere duurzame speelaanleidingen, waterberging en een gezonde speelplaats. En op welke manier er ruimte wordt gecreëerd voor buitenlessen. 

 

    

13. Film Holy Shit – Door Circulair Fryslân

Helaas gaat deze workshop niet door.

Aanmelden gaat via onderstaande knop.