student in de keuken

Wil jij ervoor zorgen dat we alle producten in de supermarkt veilig kunnen eten? Met food & quality controleer je door laboratoriumwerkzaamheden of producten voedselveilig zijn. Ook ben je bezig met het verbeteren van de kwaliteit van voeding. Door jouw onderzoekende houding voorkom je bijvoorbeeld dat consumenten ziek worden van voedsel.  

 

Duur: deze opleiding duurt 3 jaar. 
Toelatingsvoorwaarden: vmbo-diploma kaderberoepsgerichte- gemengde - of theoretische leerweg, overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4, mbo-diploma niveau 3. 

Wat ga je leren?

Je leert hoe voedingsstoffen zijn opgebouwd, waar ingrediënten vandaan komen en hoe je op verschillende manieren een voedingsmiddel kan produceren. In de opleiding leer je hoe je voedselveilig moet werken, hoe je de kwaliteit van producten kan testen en hoe je medewerkers hierin aanstuurt. Je leert hoe je monsters neemt en hoe je werkt met laboratoriumapparatuur. Ook het opzetten en uitvoeren van onderzoek zijn onderdeel van de opleiding. Naast de beroepsgerichte inhoud van de opleiding volg je ook de algemene vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap.  

Talent voor groei

Kosten

Als je een mbo-opleiding gaat volgen, krijg je te maken met lesgeld en schoolkosten (boeken e.d.). Tot je 18e jaar hoef je nog geen lesgeld te betalen. Daarna betaal je zowel school- als lesgeld. Jaarlijks stelt Rijksoverheid de hoogte vast van het lesgeld. Klik op de link om het actuele tarief te bekijken voor een deeltijd of BBL-opleiding. De schoolkosten verschillen per opleiding. Meestal betaal je tussen de €400 en €750 euro per schooljaar.

Toekomst

Met een diploma Vakexpert food & quality niveau 4 kan je aan de slag op de kwaliteitsafdeling van een voedselproductiebedrijf zoals Friesland Campina als kwaliteitsmedewerker, laboratoriummedewerker of voedselcontroleur. Je controleert de kwaliteit van het product door monsters te nemen en te onderzoeken. Ook check je of het bedrijf en de medewerkers voldoen aan de (inter)nationale kwaliteitsnormen en onderneem je actie als je ziet dat de kwaliteit van het product in gevaar komt. 

Er is veel vraag naar vakmensen op het gebied van voeding. Op de website www.kansopwerk.nl zijn er over de baankansen met deze nieuwe opleiding nog geen gegevens. 

Relevante opleidingsinformatie

Studie in Cijfers is een studiebijsluiter die je onafhankelijke en actuele informatie geeft over mbo opleidingen en de arbeidsmarkt. Hoe is de studenttevredenheid van een opleiding? Wat was afgelopen schooljaar het slagingspercentage? Hoe is de kans op werk na je opleiding? Deze en andere relevante informatie vind je overzichtelijk bij elkaar in Studie in Cijfers.
Van de meeste opleidingen van Aeres MBO is een studiebijsluiter beschikbaar.

Van deze opleiding is op dit moment nog geen studiebijsluiter.

Specifiek voor Aeres MBO Ede