Geen extra maatregelen vanwege het Rhinovirus

Date

Wij krijgen verschillende vragen binnen over het wel of geen doorgang vinden van de praktijklessen op het Aeres Hippisch Centrum n.a.v de uitbraak van het Rhinovirus in Valencia en de verdere verspreiding door Europa.

Zoals altijd volgen wij als Hippische opleiding nauw de richtlijnen van de KNHS en sectorraad paard. Volgens de nu geldende richtlijnen is er geen noodzaak om lessen stop te zetten of om het centrum te sluiten. Alle praktijklessen gaan dan ook gewoon door volgens rooster.

De paarden op het Aeres Hippisch Centrum worden, zoals gebruikelijk, nauw gemonitord en bij afwijkingen wordt er ingegrepen. Daarnaast nemen wij de hygiëne maatregelen in acht. Wij verwachten hetzelfde van onze studenten, cursisten, docenten en extern betrokkenen. Handel vanuit hygiënisch oogpunt. Was je handen en kom met schone kleding en schoenen naar het Aeres Hippisch Centrum en kleed je om voordat je naar je een andere stal gaat. Ben je op een stal geweest waar een besmetting is of waar verdachte paarden in quarantaine staan, overleg dan vooraf met het management over jouw komst naar het Aeres Hippisch Centrum.

Mochten er wijzigingen komen in de maatregelen, zullen wij deze opvolgen en uiteraard ook jullie weer op de hoogte stellen.

We wensen alle eigenaren en stallen die te maken hebben met dit vreselijke virus veel sterkte.