Informatie coronavirus

De meest recente updates met betrekking tot het coronavirus vind je op deze pagina.
Als eerste de updates van Aeres MBO Nijkerk, vervolgens de updates die gelden voor geheel Aeres MBO en daarna de updates en maatregelen die Aeres-breed gelden. In het Meer informatie blok op deze pagina een overzicht van veelgestelde vragen en alle updates. 

Laatste updates Aeres MBO Nijkerk

Naast de algemene updates die Aeres-breed gelden, zijn er voor deze locatie geen specifieke updates.

Laatste updates Aeres MBO

01 april 2020

Update maatregelen na besluit kabinet van 31 maart

Het kabinet heeft de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen, verlengd tot en met 28 april. De locaties van Aeres MBO blijven daarom in ieder geval dicht tot en met de meivakantie van de schoollocatie.

 • Alle locaties van Aeres MBO zijn gesloten tot en met de meivakantie.
 • Afstandsonderwijs gaat in ieder geval door tot aan de meivakantie. In de meivakantie is er geen les.

Afspraken over onderwijs en examinering
Op vrijdag 27 maart jl. heeft het ministerie van OCenW een document gepubliceerd met daarin maatregelen en richtlijnen voor de inhoud van het mbo-onderwijs en de examinering. Aeres MBO spant zich in om examenkandidaten hun diploma te laten behalen, maar we sluiten studievertraging niet uit. Momenteel wordt per locatie en per student geïnventariseerd wat de maatregelen voor de examenplanning gaat betekenen. 

Samenvatting maatregelen van het ministerie:

 • Onderwijs zoveel mogelijk laten doorlopen door online onderwijsactiviteiten te organiseren.
 • Beroepspraktijkvorming (bpv) voor bol- en bbl-studenten gaat door mits aan de richtlijnen van overheid, RIVM en GGD kan worden voldaan.
 • Het onderwijs organiseert alternatieve vormen van toetsing buiten de schoolgebouwen (via afstandsleren of op stageplek).
 • De komende weken wordt meer bekend over de centrale examens.

Onze scholen zijn zeer beperkt open voor:

 • (Praktijk)examens die niet online kunnen worden uitgevoerd maar wel nodig zijn voor het kunnen behalen van het diploma.
 • De opvang van kwetsbare studenten.

Uiteraard houdt Aeres MBO zich strikt aan de richtlijnen van het RIVM.

24 maart 2020

Tot en met 6 april 2020 geen fysieke examens op locaties

Vandaag heeft het kabinet een aantal besluiten genomen over eindexamens. Voor Aeres MBO-locaties gelden op dit moment de onderstaande afspraken.

 • Er vinden tenminste tot en met 6 april geen fysieke examens plaats op onze mbo-locaties.
 • De komende weken wordt gewerkt aan het verder inrichten van afstandsonderwijs en aan de examenplanning.
 • Examens die plaatsvinden op bpv-locaties kunnen doorgang vinden, voor zover mogelijk en te organiseren binnen de richtlijnen van de RIVM. Dit bepaalt de Aeres MBO-locatie naar eigen inzicht.
 • De online onderwijsactiviteiten gaan gewoon door en krijgen de komende weken verder vorm.
 • Hoe de examinering wordt ingevuld tot aan de zomer gaat het ministerie de komende dagen verder uitwerken. Aeres MBO volgt de berichtgeving hierover nauwlettend. 

Laatste updates Aeres-breed

01 april 2020

Maatregelen verlengd tot en met meivakantie

Het kabinet heeft de duur van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan verlengd. Als gevolg van deze verlenging vinden tot en met de meivakanties geen onderwijsactiviteiten op scholen en locaties van Aeres plaats.
Overleg met het ministerie van OCW moet duidelijk maken wat dit verder betekent voor de onderwijssector. Hierover zal nader worden bericht.

24 maart 2020

Verbod op evenementen verlengd tot 1 juni

Het kabinet heeft besloten dat het verbod op bijeenkomsten en evenementen wordt verlengd tot 1 juni, en nu ook geldt voor groepen onder de 100 deelnemers. 

Algemene informatie

Let op: onderstaande informatie is bijgewerkt op zondag 15 maart 2020.

In december 2019 startte in China een uitbraak van het coronavirus. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Aeres volgt daarbij de landelijke richtlijnen van het RIVM, autoriteit op het gebied van volksgezondheid, en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Belangrijke informatie over het coronavirus en meer specifieke informatie over maatregelen die Aeres (indien noodzakelijk) neemt, worden hier gedeeld. De richtlijnen en maatregelen gelden voor alle scholen en locaties van Aeres.

Besmetting en symptomen

Dragers van het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. De ziekte is overdraagbaar van mens op mens.

Voorkom besmetting en/of virusverspreiding door:

 • regelmatig handen te wassen;
 • te niezen en hoesten in de ellebogen;
 • papieren zakdoekjes te gebruiken;
 • geen handen te schudden;
 • thuis te blijven als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.

Bel de huisarts indien je:
Koorts boven de 38 graden met luchtwegklachten hebt (hoesten of kortademigheid).

Ga NIET naar een huisarts of huisartsenpost toe, om besmetting van anderen te voorkomen. Neem telefonisch contact op met de huisarts en volg de aanwijzingen op.

Klik hier voor meer informatie van het RIVM. 

Reizen

Alle vormen van buitenlandse reizen en excursies die plaats zouden vinden t/m 6 april gaan niet door. Deze maatregel geldt voor zowel medewerkers als studenten. Ook reizen ten behoeve van stages in het buitenland vallen onder deze maatregel.

Vragen

Raadpleeg bovengenoemde websites voor meer informatie. Aeres-gerelateerde vragen kun je mailen aan inlichtingen@aeres.nl. Voor studiegerelateerde vragen kun je rechtstreeks contact opnemen met jouw Aeres instelling, via: