Toegepaste biologie

Nieuwsgierig naar alles wat leeft en groeit? Ben je gebiologeerd door de wereld om je heen? De natuur? Dieren? Bomen en planten? Misschien valt alles voor jou nu nog niet helemaal op zijn plek en kriebelt het nog, maar wil je later wel in die bijzondere wereld aan de slag. Dat ‘later’ kun je nú al starten met de mbo niveau 4 opleiding Toegepaste biologie bij Aeres MBO Almere en biologie studeren. Als student Toegepaste biologie werk je aan duurzame oplossingen.

 

Opleiding
Niveau
BOL/BBL
Duur
Vooropleiding 

Toegepaste biologie - Ecoloog 

4 BOL 3  Het Groene Lyceum, tl, gl (met gemiddeld een 7 op je eindlijst), overgangsbewijs havo 3 naar havo 4 of mbo-niveau 3

Toegepaste biologie - Voorlichting & Communicatie

 
4 BOL 3  Het Groene Lyceum, tl, gl (met gemiddeld een 7 op je eindlijst), overgangsbewijs havo 3 naar havo 4 of mbo-niveau 3

Toegepaste biologie - Science  

4 BOL 3  Het Groene Lyceum, tl, gl (met gemiddeld een 7 op je eindlijst), overgangsbewijs havo 3 naar havo 4 of mbo-niveau 3

 

Toegepaste biologie - Ecoloog 

Niveau 4 - BOL 

Als mbo student Ecoloog verricht je inventarisatie en monitoringwerkzaamheden naar flora en fauna. Ook zorg je ervoor dat de verzamelde gegevens beschikbaar komen voor anderen binnen de organisatie. Je voert beheerevaluaties uit en stelt monitoringplannen op, overlegt met terreinbeheerders over het effect van werkzaamheden op het terrein en begeleidt vrijwilligers die natuuronderzoek verrichten. In de stedelijke omgeving is steeds meer aandacht voor de waarde van natuur en milieu voor de plaatselijke bevolking. Daarbij wordt steeds meer aandacht besteed aan de hoeveelheid natuur die er aanwezig is. De student Toegepaste biologie met het profiel ‘Ecoloog mbo is extra voorbereid op deze banen.

 

Toegepaste biologie - Voorlichting & Communicatie

Niveau 4 - BOL

Kennis over Natuur en Wildlife wordt steeds belangrijker. Deze mbo student zorgt ervoor dat steeds meer mensen bereikt worden met gerichte informatie over de natuur. De communicatie, zeker als die plaatsvindt met mensen van buiten het vakgebied, vraagt om specialisme. Om dit goed te kunnen kan deze student niet alleen onderzoek doen naar natuurlijke en ecologische processen, maar kan ook goed uitleggen en overtuigen, om zo anderen mee te krijgen. Een specialisme dat niet bij iedereen aanwezig is of past. Bedrijven en instellingen raken er steeds meer van overtuigd dat het van belang is om belanghebbenden en de publieke-opinie mee te nemen bij hun werkzaamheden. Binnen het werkveld is er steeds meer aandacht voor het voorlichting, communicatie en educatie, zeker ook op mbo-niveau. 

Toegepaste biologie - Science  

Niveau 4 - BOL

De student Toegepaste biologie met het profiel ‘Voorlichting & Communicatie’ is extra voorbereid op deze banen. De mbo Science student is gespecialiseerd in het opzetten en uitvoeren van degelijk onderzoek. Je kunt op basis van de uitkomsten van dit onderzoek de vertaalslag maken naar verbeterplannen en/of onderhoudsplannen die een meerwaarde zijn voor het bedrijf en de maatschappij. Vooral in de stedelijke omgeving is steeds meer aandacht voor de waarde van natuur en milieu. Wat kunnen wij hieruit leren en toepassen om dit te verbeteren. Als Science student is in staat belanghebbende te overtuigen van het nut en de noodzaak van dergelijk onderzoek. Bedrijven en instellingen zijn zoekend naar een zelfstandige, kritische, creatieve en innovatieve medewerker. Een student Toegepaste biologie met het profiel ‘Science’ is extra voorbereid op deze banen. 

Maatwerk opleiding Toegepaste biologie

Heb je de havo of het vwo succesvol afgerond en wil jij snel diploma’s behalen? Volg dan de maatwerk opleiding Toegepaste Biologie op Aeres MBO Almere! Lees hier >> meer over de maatwerk opleiding van toegepaste biologie.