Wil jij je aanmelden voor één van onze opleidingen?

Aanmeldingsformulier 2017 - 2018
Dit is nog het 'oude' formulier; je kunt dit voorlopig ook gebruiken totdat het nieuwe formulier voor 2018-2019 online staat (eind november).

Aanmelden voor 1 april

Studenten die zich willen aanmelden voor een MBO opleiding moeten dit uiterlijk op 1 april voorafgaand aan het betreffende studiejaar doen. Indien de student zich aanmeld voor 1 april, voldoet aan de vooropleidingseisen en deelneemt aan de verplicht gestelde intake-activiteiten is sprake van toelatingsrecht. Indien de aanmelding is ontvangen na 1 april en/of als de student niet verschijnt bij de verplichte intakeactiviteiten, dan kan de student nog steeds worden toegelaten. Het recht om toegelaten te worden tot de gekozen opleiding is er dan echter niet.

Meer informatie over de nieuwe wet vind je hier: