Leerlingenondersteuning

De leerlingbegeleiding is er op gericht dat de leerling centraal staat en dat we hulp kunnen bieden als dat nodig is. Wij willen een zo goed mogelijk beeld krijgen en daarom organiseren we een aantal activiteiten:

 • Intakegesprekken
 • De AMN test
 • Mentorgesprek
 • De introductieweek
 • Mentor/LOB uren per week
 • Ouderavond 

Leerlingen worden ondersteund door:

 • Mentor. Deze is voor de leerling en de ouders/verzorgers de eerste contactpersoon.
 • School/maatschappelijk werker. Deze voert desgewenst met de leerling gesprekken over hoe hij of zij met bepaalde problemen om moet gaan. Verder kan de school/maatschappelijk werker helpen bij o.a. faalangst, presentatie in de klas of eventueel doorverwijzen naar professionele hulp.
 • Interne contact/vertrouwenspersonen. 
 • Decaan. De decaan ondersteunt bij studie- en beroepskeuzes en verzorgt voorlichtingen
 • Directie en teamleiding. 

Dyslexie en Dyscalculie

Leerlingen met een dyslexie en/of dyscalculie-indicatie hebben recht op extra aandacht tijdens de lessen en de bijbehorende toetsen. Voor beide geldt standaard extra tijd bij het maken van een schriftelijke toets.Daarnaast kunnen zij gebruik maken van A3 (extra groot) papier en/of een laptop tijdens een toets. 
Dyslectische leerlingen kunnen gebruik maken van computers waarop een zogenaamd dyslexiefont is geïnstalleerd. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om gebruik te maken van programma's voor "text to speech", waarbij geschreven tekst wordt omgezet in gesproken tekst.