Samenwerking met bedrijven

Het bedrijfsleven vraagt om goed opgeleide vakmensen. Aeres MBO Ede werkt intensief samen met bedrijven in de regio. Op deze manier houden we feeling met de praktijk en weten we goed waar onze studenten na hun opleiding terechtkomen. Bedrijven denken ook mee over de vorm en inhoud van de opleidingen. Jouw opleiding sluit dus altijd aan op de arbeidsmarkt.

Consortium Food Midden Nederland

Bij de Food opleidingen werkt Aeres MBO Ede nauw samen met het Consortium Food Midden Nederland. De bedrijven in dit consortium verzorgen regelmatig gastlessen en excursies en geven mede vorm en inhoud aan onze foodopleidingen. Het gebeurt ook dat deze bedrijven meewerken aan open dagen.

Brancheregiocombinatie

Voor de BBL-opleiding Infragroen werkt Aeres MBO veel samen met de brancheregiocombinatie (BRC) infragroen. Dit is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheid en onderwijs. Het voordeel hiervan is onder meer dat studenten vanuit hun opleiding rechtstreeks kunnen doorstromen naar het bedrijfsleven.

Ook voor de opleiding Toegepaste biologie werkt Aeres MBO aan het opzetten van een bedrijvenconsortium.