Contact en route

Bezoekadres 

Postadres 

De Balkan 16 Postbus 4
8303 GZ Emmeloord 8300 AA Emmeloord
T 088-020 5100  
E-mail: mbo.emmeloord@aeres.nl  

Leiding MBO

Directeur Dhr. A. Dijk
Teamleider Dhr. P.C. Veenhuizen
Assistent teamleider Mevr. J. Rutgers
Zorgcoördinator Mevr. E. de Vries
Decaan Dhr. C. Droog

Onderwijsondersteunend personeel

Administratie
  • Mevr. A. Mulder
  • Mevr. R. Berkenveld
  • Mevr. P. Schraal
Financiën Mevr. M. Otter
PR&communicatie  Mevr. A. Leijten
ICT  Dhr. H. Boerkamp
Conciërge;
  • Dhr. H. Vreeman
  • Dhr. S. Posthuma

Absentie of ziekmelding

Kun je vanwege ziekte of om een andere reden niet komen? Meld dit dan voor 9.00 uur bij de receptie, of laat dit een van je ouders doen. Bel 088 - 020 5100.