Projecten

Bij jij in voor uitdagingen? Dan ben je bij Aeres MBO Emmeloord helemaal thuis. We hebben binnen de opleiding Teelt en Groene Technologie een paar uitdagende projecten waar jij aan deel kan nemen!

Kavel de Randweg

Een kavel van 26 hectare aan de randweg in Emmeloord wordt elk jaar opnieuw gerund door de Jeugdonderneming. Vier leerlingen van de opleiding teelt en groene technologie nemen voor twee jaar deel aan de Jeugdonderneming. Elk jaar gaan er twee leerlingen uit en komen er twee nieuwe leerlingen bij. Als je het leuk vindt ook deel te nemen aan de Jeugdonderneming schrijf je een motivatiebrief en wordt je uitgenodigd door de docent. De leerlingen zijn vrij in hun keuze voor rassen, leveranciers, loonwerk en begeleiding. Dit jaar staat Profytodsd staat de leerlingen bij met advies rondom gewasbescherming en bemesting. De machines worden geleend van de Schoolboerderij. De kavel wordt dit jaar als volgt ingevuld:

  • Winterpeen, leverancier zaad Bejozaden
  • Uienproefveld in samenwerking met De Groot en Slot
  • Wintertarwe in samenwerking met Agrifirm
  • Witlof op contract voor LOF
  • Suikerbieten voor Cosun
  • Consumptie aardappelen 

De zwaarste aardappel

Handelshuis Den Hartigh organiseert speciaal voor de eerste klas leerlingen van de mbo opleiding Teelt en Groene technologie een wedstrijd: Wie teelt de zwaarste aardappel? De leerlingen ontvangen pootgoed van het ras Laperla. Het is aan de studenten zelf om te bepalen op welke manier ze een zware aardappel gaan telen. In oktober moet de aardappel ingeleverd worden. Tijdens de rassententoonstelling van Den Hartigh wordt de prijs uitgereikt en geeft de winnaar een korte presentatie over wat hij heeft gedaan om een zo zwaar mogelijke aardappel te telen. Fraudeurs worden op gepaste wijze gestraft, zij moeten een smaaktest uitvoeren voor 20 verschillende soorten aardappelrassen van Den Hartigh.

Veredeling aardappelen biologisch frietras

Het is mogelijk om aan 'de wieg' te staan van een nieuw biologisch aardappelras. In samenwerking met Den Hartigh worden elk jaar een aantal leerlingen geselecteerd om deel te nemen aan een excellentieprogramma. Het doel van het excellentieprogramma is om een nieuw biologisch frietras te ontwikkelen met de juiste eigenschappen. Een van de eisen die we hebben is de ontwikkeling van langwerpige dikke aardappel, phytophthora-resistent. Leggen de studenten uit. Het is aan de jongens zelf hoe er gekruist wordt, ze worden daarbij ondersteund door de vakdocent en Den Hartigh.