Voor leerbedrijven

U hebt een bedrijf in de groene of creatieve sector en hebt plaats voor een mbo-student (BOL of BBL) van Aeres MBO Velp?

Aeres MBO Velp biedt opleidingen in vijf richtingen, te weten

  • Styling & Design
  • Bloembinden 
  • Groene Ruimte
  • Teelt
  • Dierverzorging

Klik op de link als u wilt weten hoe beroepspraktijkvorming (BPV) werkt bij Aeres MBO.

Handboek BPV 2017-2018

Heb u vragen over de opleiding dan kunt u contact zoeken met de onderwijscoördinatoren van de verschillende opleidingen.

Styling & Design Saskia Franke s.franke@aeres.nl
Bloembinden Esther Wormskamp e.wormskamp@aeres.nl
Groene Ruimte Elbert Roordink e.roordink@aeres.nl
Teelt Mark van Stokkum m.van.stokkum@aeres.nl
Dierverzorging Jerom Lettinga j.lettinga@aeres.nl