Voor leerbedrijven

U hebt een bedrijf in de groene of creatieve sector en hebt plaats voor een mbo-student (BOL of BBL) van Aeres MBO Velp.
Zorg dat uw bedrijf een erkend leerbedrijf is. Het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben. Voor meer informatie of voor het in gang zetten van de officiële erkenning kijkt u op de website van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Aeres MBO Velp biedt opleidingen in vijf richtingen, te weten

  • Styling & Design
  • Bloembinden 
  • Groene Ruimte
  • Teelt
  • Dierverzorging

Klik op de link als u wilt weten hoe beroepspraktijkvorming (BPV) werkt bij Aeres MBO.

Handboek BPV 2017-2018

De deelnemer van Aeres MBO Velp die bij u stage loopt of werkt heeft een bpv map. In dit document staat de algemene informatie uit deze BPV map voor leerbedrijven.

Heb u vragen over de opleiding dan kunt u contact zoeken met de onderwijscoördinatoren van de verschillende opleidingen.

Styling & Design Saskia Franke s.franke@aeres.nl
Bloembinden Esther Wormskamp e.wormskamp@aeres.nl
Groene Ruimte Elbert Roordink e.roordink@aeres.nl
Teelt Mark van Stokkum m.van.stokkum@aeres.nl
Dierverzorging Jerom Lettinga j.lettinga@aeres.nl