Aeres MBO Leerlingenraad

Topopleidingen 2020

Naast 'Beste AOC' krijgt Aeres MBO in de Keuzegids mbo 2020 voor 12 opleidingen het predicaat Topopleiding. Dit betekent dat zowel de tevredenheid van studenten over de opleiding als het studiesucces van de opleiding hoog scoren. Deze opleidingen in Emmeloord, Dronten en Barneveld krijgen het predicaat Topopleiding:

Award Topopleiding 2020 
Aeres MBO Emmeloord Medewerker agrarisch loonwerk
  Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk
  Ondernemer agrarisch loonwerk
  Medewerker akkerbouw en teelt
  Vakbekwaam medewerker plant en business
  Vakexpert plant en business
  Medewerker veehouderij
  Dierverzorger melkvee
  Melkveehouder/voorlichter/adviseur
   
Aeres MBO Dronten Medewerker biologisch-dynamisch bedrijf
  Vakbekwaam medewerker biologisch-dynamisch bedrijf
  Bedrijfsleider biologisch-dynamisch bedrijf 
   
Aeres MBO Barneveld Medewerker veehouderij (pluim- en melkvee, varkenshouderij)
  Dierverzorger veehouderij (pluim- en melkvee, varkenshouderij)
  Veehouder/voorlichter/adviseur (pluim- en melkvee, varkenshouderij)

Wist je dat in de Keuzegids hbo 2020 twee opleidingen van Aeres Hogeschool Dronten ook het predicaat Topopleiding krijgen? Klik op de link voor meer informatie.