Jan Gundelach

Docent Dierverzorging,
practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid
locatie: Barneveld
w.versloot@aeres.nl 0624238996 Wilco Versloot
Wilco Versloot

Wilco is docent dierverzorging en dierspecialist bij de konijnen en kleine zoogdieren bij Aeres MBO Barneveld. In het verleden heeft Wilco artikelen geschreven voor het kleindiermagazine waarbij hij literatuurstudies gebruikte om zijn artikelen vorm te geven. Ook voor het samenstellen van het huidige lesmateriaal duikt hij graag de boeken en onderzoeken in om de theorie met de praktijk te koppelen.

Sinds 1 september 2022 is Wilco onderdeel van het practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid. Zijn onderzoeksinteresse ligt vooral bij de kleine zoogdieren binnen de schoolsetting, met raakvlakken bij de particuliere houder en de sector. Er is afgelopen jaren al veel verbeterd, maar soms berusten geldende normen op oude onderzoeken of zelfs gewoonte. Weten we ondertussen beter, of kan dit opnieuw onderzocht worden? Kritisch kijken, denken, vergelijken en koppelen is voor hem een manier om tot andere inzichten te komen en juist open te staan voor nieuwe bevindingen.