Directiesecretaresse

Directiesecretaresse - Gelderland – 0,6 tot 0,8 fte

Aeres MBO Barneveld zoekt per 1 december 2017 een directiesecretaresse

De functie
De directiesecretaresse is belast met het verlenen van secretariële ondersteuning aan de directeur en het managementteam.
Wat ook bij de functie hoort:

 • zelfstandig opstellen en verzorgen van interne en externe correspondentie;
 • het signaleren van urgente (post)stukken en het bijvoegen van voor de afhandeling benodigde bescheiden;
 • agendabeheer van de directie het daarbij onderkennen van het belang van te maken afspraken en het vervullen van een bufferfunctie;
 • het organisatorisch voorbereiden van vergaderingen en andere bijeenkomsten;
 • het completeren van de vergaderstukken, het archiveren van de vergaderstukken;
 • het notuleren en uitwerken van de notulen van de vergaderingen en het bewaken van de voortgang en de afdoening van de daarin gemaakte afspraken en genomen besluiten;
 • het onderhouden van (telefonische) contacten met medewerkers binnen de organisatie en met externe instanties over inhoudelijke aspecten van in behandeling zijnde onderwerpen;
 • signaleren van knelpunten binnen het werkproces en het aandragen van oplossingen.

Jouw kwaliteiten

 • Minimaal MBO-4 secretariële opleiding of  Schoevers diploma;
 • Uitstekende kennis van Office pakket;
 • Uitstekende kennis van de Nederlandse taal (in woord en geschrift) en bij voorkeur ook Engels;
 • Flexibele werkhouding en hospitality;
 • Benodigde competenties: communicatief en organisatie sensitief, accuraat, collegiaal, zelfstandig, stressbestendig, plannen en organiseren, prioriteren, innemend, proactief en daadkrachtig.

Ons aanbod
Wij bieden een inspirerende werkomgeving met praktijkgericht onderwijs.
Daarnaast bieden wij:

 • Inschaling volgens de CAO-mbo in schaal 6 (maximaal € 2.586,00 bruto per maand bij volledige dienstbetrekking).
 • Een structurele baan, die we in eerste instantie starten met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangegaan bij Stichting Aeres Groep.

Over ons
Aeres MBO Barneveld is dé school voor opleidingen Dierverzorging, Paardenhouderij, Paardensport, Veehouderij en Groen/Grond & Infra. Naast de MBO-opleidingen worden er cursussen en trainingen aangeboden door het Aeres Training Centre Barneveld en Aeres Training Centre International. Ook deze activiteiten vallen onder de directie in Barneveld.
Onze kernwaarden zijn aandacht voor zingeving, duurzaamheid en kwaliteit en respect voor mens en dier. Deze kernwaarden geven richting aan ons handelen.
Kenmerkend voor Aeres MBO is dat we aantrekkelijk en op de (groene) praktijk gericht onderwijs verzorgen. Andere kenmerken zijn onze kleinschaligheid en de aandacht en zorg die we voor elkaar hebben.
Aeres is een unieke groep kennisinstellingen die beroepsonderwijs in de hele groene kolom verzorgt: praktijkonderwijs, vmbo-, mbo-, hbo- en masteropleidingen, praktijkgericht onderzoek, deskundigheidsontwikkeling van professionals en kennisintensieve dienstverlening. Door samen te werken in onderwijs, onderzoek en zakelijke dienstverlening, laat Aeres als groep kennis en kunde groeien, van  leerlingen, studenten én van medewerkers.

Reageren
Is je interesse gewekt en wil je meer informatie? Dan kun je contact opnemen met
de heer W.G. de Haas, directeur, telefoon 088-0206100.
Je reactie met CV kun je tot en met 24 september 2017 mailen naar r.van.vliet@aeres.nl.
Wij komen graag met je in contact voor een eerste kennismaking.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.