Kort na de start van het schooljaar is er voor ouders/verzorgers van nieuwe studenten een kennismakingsavond over school. Regelmatig is er een informatieavond voor ouders, bijvoorbeeld over internationalisering, keuzedelen, etcetera.

Voor tussentijdse vragen of opmerkingen is voor ouders/verzorgers de studieloopbaanbegeleider het eerste aanspreekpunt. Zij kunnen zelf contact opnemen.

Indien nodig zal de studieloopbaanbegeleider contact opnemen met je ouders/verzorgers. Ben je meerderjarig, dan vragen we eerst toestemming indien ons contact met je ouders/verzorgers nodig lijkt.