Aeres MBO Leeuwarden  streeft  ernaar  dat  je  in  een  veilige  en  stimulerende leeromgeving je diploma  kan halen. Als zich problemen voordoen die het onderwijsleerproces beïnvloeden, probeert de school je zo goed mogelijk te begeleiden.