Publieke verantwoording

Jaarverslag

Jaarlijks verschijnt er een uitgebreid jaarverslag van Aeres waarin alle onderdelen van Aeres, dus ook Aeres MBO, aan bod komen. 
Naast het uitgebreide jaarverslag leveren de Aeres MBO locaties ieder jaar een kort verslag van hun jaar op in de vorm van een jaarresultaat. 

Jaarresultaten 2022: 

Kwaliteitsagenda

De afspraken tussen het ministerie van OCW en de MBO Raad over gezamenlijke ambities voor het mbo in de komende jaren staan beschreven in het Bestuursakkoord 2018-2022. Een van de actiepunten in het bestuursakkoord is dat mbo-instellingen een kwaliteitsagenda moeten opstellen waarin beschreven is hoe zij de komende jaren werken aan het continu verbeteren van het mbo. 

Aeres MBO heeft in 2019 een kwaliteitsagenda opgesteld en rapporteert regelmatig over de voortgang van de agenda.