Aeres MBO Bloemsierkunst header mbo

Over Aeres MBO

Aeres MBO heeft 12 mbo-locaties verspreid over Noord- en Midden-Nederland: Almere, Barneveld, Buitenpost, Dronten, Dronten-Warmonderhof, Ede, Emmeloord, Heerenveen, Leeuwarden, Nijkerk, Sneek en Velp. In totaal telt Aeres MBO bijna 3.400 studenten. Aeres MBO is onderdeel van Aeres, een krachtige en veelzijdige kennisinstelling waar (interne) samenwerking en (onderwijs)ontwikkeling hoog op de agenda staan. Bij Aeres werken vmbo, mbo, hbo en praktijkcentra al 10 jaar samen aan het leren van (jonge) mensen en hun ontwikkeling en de waarde van een duurzame en gezonde wereld. Het is onze missie om betekenisvol onderwijs te verzorgen binnen de groene beroepskolom in al zijn diversiteit en het aangaan van duurzame contacten met alle betrokkenen.

Focus op (beroeps)onderwijs

Aeres MBO leidt jongeren en ouderen op tot burgers, werknemers en werkgevers van de toekomst. Jong en oud voelt zich bij ons veilig en uitgedaagd om talenten te ontplooien en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces. Hierdoor zijn alumni aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Het (beroeps)onderwijs is niet alleen eigentijds en aantrekkelijk, er is ook aandacht voor het ecologisch verantwoord omgaan met grondstoffen en middelen, met respect voor mens en dier.

Focus op de omgeving

Aeres MBO staat in haar omgeving. We werken er intensief mee samen en zoeken naar binding op de inhoud. Dat doet we landelijk via de Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV), regionaal via bijvoorbeeld de Food Valley en internationaal via bijvoorbeeld UNESCO school. Aeres MBO is in dialoog: een open en transparante communicatie op elk niveau binnen en buiten de school. Ouders en verzorgers zijn volwaardige partners. Het bedrijfsleven geeft mede richting.

Focus op duurzame kwaliteit

Het onderwijs is gericht op het ontwikkelen van duurzame kennis en vaardigheden waardoor deelnemers voldoende bagage meekrijgen voor de toekomst. Hierbij staan het geven (en ontvangen) van waardevolle feedback en een uitdagend onderwijscurriculum centraal. Aeres MBO maakt voortdurend afwegingen tussen het verplichte aanbod en de beschikbare ruimte, zodat we ons kunnen focussen en onderscheiden. Bij deze afwegingen spelen de omgeving, de aansluiting met vervolgonderwijs, maatschappij en arbeidsmarkt een belangrijke rol. Bij medewerkers sturen we op duurzame ontwikkeling van (vak)deskundigheid en stimuleren we een open houden ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen. Onderwijsdeelnemers en werknemers zijn mensen die duurzaam invloed nemen in de steeds veranderende maatschappij en voor wie goed beheer van natuur, leefomgeving en maatschappij vanzelfsprekend is.