Studenten en docent van Aeres MBO Barneveld

Missie en visie

Aeres MBO is een veelzijdige opleider in de domeinen dier, stedelijke leefomgeving, groen, bloem, agrarische techniek, biologisch dynamische en gangbare voedselproductie en voedselverwerking. Verspreid over twaalf locaties in Friesland, Gelderland, Utrecht en Flevoland biedt Aeres MBO vakopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs.

Missie

Aeres MBO wil instaan voor de vorming van jongeren en volwassenen, waardoor zij met succes kunnen deelnemen aan de toekomstige samenleving. Wij bereiken dit door:

  • aan studenten zorg en aandacht te besteden en hun zelfstandigheid te bevorderen;
  • het aanbieden van vernieuwend onderwijs dat aansluit bij vervolgonderwijs en bedrijfsleven;
  • onderwijs aan te bieden dat van regionale, nationale en internationale betekenis is;
  • een lerende organisatie te zijn, waarbij elke medewerker in collegiale samenwerking eigen verantwoordelijkheden kan en mag dragen;
  • een open instelling te zijn waarin respect is voor de natuur en de mens als uniek wezen.

Visie

Aeres MBO wil aantrekkelijk en inspirerend onderwijs verzorgen waarin de studenten en cursisten centraal staan. Het bedrijfsleven is sterk betrokken in het onderwijsleerproces en ICT speelt een belangrijke rol. Maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen vormen de drijvende kracht voor de vernieuwing van ons onderwijs. Een van die ontwikkelingen is beroepsgericht onderwijs. Het laat zien waarom studenten iets moeten leren. Het leren krijgt daardoor betekenis. Met een aantrekkelijk, betekenisvol schoolprogramma stimuleert Aeres MBO (jonge) mensen om door te stromen binnen het mbo of naar het hbo, zowel binnen als buiten de groene kolom.