Studente in de kas Aeres MBO Dronten Warmonderhof

Regelingen en statuten

Op onze scholen gelden een aantal regelingen en statuten.

Over het onderwijs

Onderwijs- en Examenregelingen HKS

Onderwijs- en Examenregeling

De looptijd van de OER wordt elk jaar voor het nieuwe cohort opnieuw opgesteld en geldt in principe voor de duur van de gehele opleiding. Een cohort is de groep studenten die start in het eerste jaar van de opleiding. Ook de Studiegids wordt per cohort vernieuwd en geldt eveneens voor de duur van de opleiding. De OER en de Studiegids zijn ook van toepassing op zij-instromers, studenten die later instromen in een bepaald cohort.

Onderwijsovereenkomst

Praktijkovereenkomst

Protocollen en meldcodes

Klachtenregelingen

 • Formulier loket rechtsbescherming 
  Om een klacht, bezwaar of beroep in te dienen vragen wij u gebruik te maken van dit formulier. U kunt het ingevulde formulier mailen naar rechtsbescherming.mbo@aeres.nl.
 • Klachtenregeling voor veilig schoolklimaat
  Klachten van persoonlijke aard vallen onder deze regeling. Het gaat dan om klachten over o.a. seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten.
 • Vastgesteld Reglement Commissie van Beroep
  In de Onderwijs en Examenregeling is aangegeven hoe een klacht tegen de uitvoering van de examinering en/of het behaalde resultaat ingediend en behandeld wordt.
 • Formulier stagediscriminatie
  Stagediscriminatie komt helaas nog voor. Stagediscriminatie betekent dat je bij het vinden van een stage of op je stage wordt gediscrimineerd. Bijvoorbeeld om je afkomst, geloof, geslacht of leeftijd. Via dit formulier kun je stagediscriminatie melden.

Veiligheid

 • Verzekeringen
  In dit document wordt uitleg gegeven over welke verzekeringen belangrijk zijn, welke verzekeringen door de school zijn afgesloten en welke dekking er geboden wordt.