Kosten financiering

Als je een mbo-opleiding gaat volgen krijg je te maken met lesgeld (voltijd BOL) of cursusgeld (deeltijd BBL) en opleidingsgerelateerde schoolkosten. Tot je 18e jaar hoef je nog geen les- of cursusgeld te betalen. Jaarlijks stelt de overheid de hoogte vast van het les- en cursusgeld. Klik op de link om het actuele tarief te bekijken voor een voltijd mbo-opleiding (BOL) en een deeltijd of BBL-opleiding.

Schoolkosten

De overheid vergoedt een groot deel van de kosten die Aeres MBO maakt om onderwijs te verzorgen. Omdat niet alle kosten worden vergoed, vragen we een bijdrage in de schoolkosten (meestal tussen de €400 en €750 euro per schooljaar). De exacte schoolkosten kun je navragen bij de school van jouw keuze.

Het totaal van alle schoolkosten is als volgt onderverdeeld:

A. Basisuitrusting school: schoolkosten die voor rekening zijn van de school en niet bij de student in rekening mogen worden gebracht. Te denken valt aan leermiddelen en -materialen die tijdens de lessen en examens worden gebruikt, maar ook het schoolgebouw en -meubilair;

B. Onderwijsbenodigdheden: zaken die de student zelf aanschaft (bijvoorbeeld boeken); 

C. Schoolkosten waarvoor de student om een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. Dit kunnen opleiding gebonden schoolkosten zijn en aanvullende diensten;

D. Les- en cursusgeld

 

Tegemoetkoming schoolkosten

Onder bepaalde voorwaarden krijgen studenten (financiële) ondersteuning van de school. Deze ondersteuning komt uit het mbo-studentenfonds. Hieronder vind je de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze ondersteuning:

  • je bent als student lid van een centrale studentenraad, medezeggenschap of bestuur van een studentenorganisatie;
  • je zet je als student bestuurlijk/maatschappelijk in en dat is naar het oordeel van Aeres MBO in het belang van de school/het onderwijs;
  • je bent als student 16 of 17 jaar en volgt een BOL opleiding waarvan je ouder(s)/ verzorger(s) aantoonbaar onvoldoende middelen voor onderwijsbenodigdheden hebben (het netto inkomen van je ouder(s) mag niet hoger zijn dan 120 procent van de bijstandsnorm);
  • je hebt als student vanwege bijzondere omstandigheden studievertraging opgelopen.
  • Ook studenten tussen de 18-23 jaar kunnen in zeer uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld bij schuldhulpverlening of bewindvoering) eenmalig een beroep doen op het MBO studentenfonds. De richtlijnen hiervoor zijn bij de contactpersonen MBO studentenfonds op de locaties bekend.

Als je voldoet aan een van bovenstaande voorwaarden vul dan het formulier in. 

Studiefinanciering en studentenreisproduct

Ben je minimaal 18 jaar en ga je een BOL-opleiding volgen? Dan kun je studiefinanciering aanvragen. Op de website van DUO vind je meer informatie hoe studiefinanciering werkt.

Als je een BOL-opleiding gaat volgen, kun je ook een studentenreisproduct aanvragen. Dat kan overigens ook als je nog geen 18 jaar bent. Je kunt kiezen voor een week- of een weekendabonnement. Klik op de link voor meer informatie.

Het studentenreisproduct vervalt op de 1e dag van de maand na de afstudeerdatum. Als je je voortijdig uitschrijft, vervalt je reisrecht op de 1e dag van de maand na uitschrijving. Zorg er in beide gevallen voor dat je je studentenreisproduct op tijd stopzet om een boete te voorkomen.