Veelgestelde vragen

 • Kwikstart is een handige site waar je alle te regelen zaken op een rijtje staan. Check www.kwikstart.nl.

 • MBO 1&2

  Bij afwezigheid meld je, je voor 8:30 uur telefonisch af via 058-2534080. Ben je ziek tijdens de BPV, meld dit dan zowel op school als op het leerbedrijf. Ben je nog geen 16, dan melden je ouders of verzorgers je afwezigheid.

  Bij ziekte langer dan een week wordt verwacht dat ouders/verzorgers of de student zelf iedere week even contact opnemen met de schooladministratie. Wordt een student onder schooltijd ziek en is naar huis gaan de beste oplossing, dan wordt dit in overleg gedaan met de coach en door de student zelf gemeld bij mevrouw Dewicke of mevrouw van Raan. Mocht het nodig zijn, dan wordt er contact met thuis opgenomen.

  MBO 3&4

  Bij ziekte moet je er voor zorgen dat dit tussen 8.00 uur en 09.00 uur wordt gemeld aan de receptie van de school (tel. nr. 058-2846500). Ben je ziek tijdens de BPV, meld dit dan zowel op school als op het leerbedrijf. Ben je nog geen 16, dan melden je ouders of verzorgers je afwezigheid
 • Verlof buiten de schoolvakanties (extra verlof) moet acht weken te voren schriftelijk worden aangevraagd. Als het om een periode van maximaal tien aaneengesloten schooldagen gaat (twee weken als er geen feestdagen in vallen), moet de aanvraag worden ingediend bij de directeur van de school. Die neemt dan zelf een besluit.

 • MBO 1&2

  Bij aanvang van de les of een andere onderwijsactiviteit is iedereen aanwezig. Zodra de les begint, gaat de deur van het leslokaal dicht. Ben je er dan niet, dan ben je te laat en word je dat lesuur niet meer toegelaten tot de les. Als je te laat bent, dan meld jij je direct na binnenkomst eerst bij de administratie en daarna bij de coach. Verzuim wordt genoteerd.

  MBO 3&4

  Er wordt gecontroleerd op aanwezigheid. Hiervoor houden we een registratie bij van aan- en afwezigheid. Bij teveel verzuim spreken we jou daar op aan. Bij overmatig verzuim wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld en eventueel ook nog andere instanties zoals DUO.

 • Bezoek tandarts, dokter, specialist of therapeut zoveel mogelijk buiten de lesuren om. Als dat echt niet kan, dan meld je dit minimaal één dag tevoren bij je coach. Als je in de loop van de lesdag vertrekt, meld je dit. Anders is er sprake van ongeoorloofd verzuim.

Veelgestelde vragen over ICT

 • Ja. Wij adviseren een laptop of tablet met Windows. Op de schoolcomputers is dit de standaard. Android, Apple of een Google Chromebook kan ook, maar mogelijk kun je dan niet gebruik maken van de schoolprinters, daar ons netwerk daar (nog) niet op is ingesteld.

 • Elke student kan gebruik maken van het wifi-netwerk van de school. De inloggegevens worden aan het begin van het schooljaar verstrekt.

 • Elke student (en elke medewerker van school) heeft gratis de beschikking over Office 365 met 1TB aan cloud-opslag. Dit kan zowel op Windows, Apple of Android-hardware geïnstalleerd worden, ook op mobieltjes. Wacht dus nog even met zelf aanschaffen van Office-programma's.

 • De afdeling systeembeheer geeft alleen ondersteuning bij hardware die gebruik maakt van Windows. Voor alle eigen apparatuur ben je zelf verantwoordelijk voor gebruik en configuratie.

 • Software (zoals Windows 10) is voor studenten tegen gunstige prijzen en condities te koop via www.slim.nl. Kijk hier eerst eens voordat je zelf software elders koopt. Aanschaffen via Slim kan alleen als je een account hebt aangemaakt. En daarvoor heb je het school e-mailadres nodig. Al onze studenten krijgen zo’n e-mailadres.

 • Nee, we adviseren je in dat geval goed de prijzen te vergelijken via tweakers.net/pricewatch/. Dat kan je vele tientallen euro's schelen.

Veelgestelde vragen over studiefinanciering

 • Nee. Een BBL-opleiding valt buiten deze regeling. Dit geldt alleen voor BOL-opleidingen.

 • Voor mbo-studenten vanaf 18 jaar geldt nog de oude Studiefinanciering. Voor alle info verwijzen we je door naar de officiële site van DUO.

 • Ja. Alle voltijd mbo studenten maken aanspraak op een OV-kaart. Dat geldt echter niet voor studenten die een BBL-opleiding volgen.

Veelgestelde vragen over toelating

 • Buitenlandse diploma's worden door de school altijd getoetst bij een instantie die een vergelijking met een Nederlands diploma kan maken. Op basis daarvan kan worden besloten tot toelating.

 • Nee. Je bent een uitsluitend toelaatbaar met een volledig afgerond schooldiploma: Entreeopleiding, vmbo, mbo, havo, overgangsbewijs havo 3 naar havo 4 of hbo.

 • Indien je al een diploma hebt behaald langer dan een jaar geleden is dit formulier niet meer nodig. Stuur wel een kopie diploma en cijferlijst mee.

 • Iedereen die zich tot 1 april aanmeldt en na intake geschikt blijkt voor de opleiding wordt geplaatst. Wij kennen geen systeem van loting. Latere aanmeldingen kunnen op een wachtlijst terechtkomen als groepen vol zitten en er geen nieuwe groepen meer gemaakt kunnen worden.

 • Om te worden toegelaten heb je bij ons altijd een diploma nodig. Afhankelijk van de gekozen richting is dat minimaal vmbo B, vmbo KB, vmbo GL/TL, Entree-opleiding, mbo niveau 1 of hoger, overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4, havo-diploma of hoger. Verder kunnen aanvullende eisen aan je vaardigheden op dierengebied gesteld worden.
  Heb je bijvoorbeeld alleen certificaten behaald, dan ben je helaas niet toelaatbaar, ook niet door middel van bijvoorbeeld een toelatingstest.