Dáárom Aeres MBO Leeuwarden

Voor Groene Veranderaars

Bij Aeres MBO Leeuwarden maak je impact op draag je bij aan een gezonde leefomgeving. Wij verzorgen opleidingen midden in de unieke omgeving van Friesland. Je leert oplossingen zoeken voor de uitdagingen van deze tijd waarbij je bijdraagt aan een gezonde bodem en rijk voedsel, schoon water, het welbevinden van natuur, mens, dier en leefomgeving en een circulaire leefomgeving. Hierbij leiden we je op om wendbaar, weerbaar en inclusief te zijn. Dit doen we door samen te werken met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties.

Waar dragen wij aan bij?
Met onze opleidingen werken we mee aan een gezond, fijn en gelukkig leven van bedrijven, inwoners en professionals in samenwerking met de natuur. Onze focus ligt daarbij op een gezonde bodem en rijk voedsel, schoon water voor iedereen en het welbevinden van mens, dier en leefomgeving. Onze kijkrichting is circulaire leven en werken.

Ons onderwijs
Onze opleidingen zijn flexibel ingericht. Studenten werken aan betekenisvolle vraagstukken, van zowel bedrijfsleven als maatschappelijke organisaties uit de regio. En zelfs internationaal. Ons onderwijs is divers en heeft de praktijk als uitgangspunt. Het talent van de student is leidend, evenals de noodzaak om met dat talent bij te dragen aan een mooiere, schonere, veilige en fijne wereld. We staan met de poten in de klei: ons onderwijs speelt zich zowel op school als in de wereld af. Onze studenten staan bij het bedrijfsleven bekend als groene veranderaars en wendbare professionals die niet bang zijn om een bijdrage te leveren aan de vraagstukken van morgen. We staan voor inclusiviteit. Iedereen is welkom en mag zijn wie die is en leren wat die wil. We leveren maatwerk!

Eigenaarschap op leven en leren staat bij ons hoog in het vaandel: ook na de opleiding komen onze alumni terug om zich verder te ontwikkelen. Wij zijn trots op wat we doen! Op onze locatie is onze missie voelbaar en merkbaar. 

Dáárom dus Aeres MBO Leeuwarden!

Ik ben er trots op dat onze school zo goed in verbinding staat met het werkveld. Onze blik is naar buiten gericht. Want dat is waar je voor opleidt en waar je naartoe werkt. Studenten nemen deel aan projecten buiten school en wij halen experts naar binnen, bijvoorbeeld voor gastlessen en projecten.

Bauke van der Meulen, docent