Hippische opleidingen

Verschil BOL/BBL:

 • BOL Beroeps Opleidende Leerweg:
  – School en stage/BPV
 • BBL Beroeps Begeleidende Leerweg
  – Arbeidsovereenkomst van minimaal 24 uur per week
  – op een erkend bedrijf via www.stagemarkt.nl
  – Combi met 1 tot 2 dagen school (afhankelijk van keuze opleiding en niveau)

Waarom kies je voor een BBL opleiding?

Omdat je wilt werken in de hippische sector en voldoet aan onderstaande punten:

 • En je het fijn vindt om veel vanuit de praktijk te leren
 • En je het fijn vindt en ook de capaciteit hebt om zelfstandig school te werken
 • En je verantwoordelijk wilt zijn voor je eigen ontwikkeling

Meest gestelde vragen over de BBL opleiding:

Waar moet ik op letten als ik een bedrijf zoek?

Het bedrijf moet passen bij jouw opleidingsniveau en elk bedrijf kan zich laten erkennen voor een
bepaald niveau.

Erkenning voor niveau 2 = Medewerker dierverzorging met crebo code 25580
Erkenning voor niveau 3 = Paardensport en –houderij met crebo code 25470
Erkenning voor niveau 4 = Bedrijfsleider Paardensport en –houderij met crebo code 25468*

*BBL niveau 4 is een intern traject volgend op de bij ons gevolgde BBL niveau 3. Er kan niet extern
worden ingeschreven voor 1 jaar BBL niveau 4.

Wat kan een praktijkopleider verwachten van een niveau 2, niveau 3 en een niveau 4 student?

Een niveau 2 student werkt onder begeleiding op een paardenbedrijf. Deze begeleiding houdt in het
geven van duidelijke instructies, goed aanvoelen hoeveel taken de studenten tegelijk aankan en
goede communicatie. Zo wordt er voorkomen dat de student het werk niet aankan.

Een niveau 3 student werkt vanuit inzicht, zelfstandig op het paardenbedrijf. Een niveau 3 student is
in staat om met een basisplanning zelf verder te plannen, kan in sommige gevallen aansturen, kan
(complexe) taken combineren. Belangrijk voor de niveau 3 student is dat ze op het BBL bedrijf, met
ondersteuning van de praktijkopleider, instructie mogen geven (minimaal 1 à 2 keer per week) en
kunnen werken aan de rijvaardigheid.

Een niveau 4 student werkt vanuit inzicht, zelfstandig op het paardenbedrijf. Aan het eind van de
opleiding kan hij/zij leiding geven. Een niveau 4 student is in staat om zelfstandig een planning te
maken voor het managen van een stal. Belangrijk voor de niveau 4 student is dat ze op het BBL
bedrijf, met ondersteuning van de praktijkopleider, instructie mogen geven (minimaal 1 à 2 keer per
week) en kunnen werken aan de rijvaardigheid.

Wat wordt er verwacht van een praktijkopleider?

 • Communicatie met de school over onduidelijkheden, verzuim, zorgen over student etc.
 • Het begeleiden van de student bij paard gerelateerde vaardigheden, persoonlijke leerdoelen en het functioneren in het bedrijf
 • Het ondersteunen van de student bij het maken van een planning, het invullen van gespreksformulieren en het maken van de opdrachten
 • Het bieden van de mogelijkheid om te ontwikkelen
 • Regelmatige gesprekken met de student over de ontwikkeling, voortgang en het functioneren
 • Het geven van een reële tijd voor de opdrachten
 • Het laten werken van de student in een authentieke situatie
 • Het geven van werk wat past bij het niveau van de student. Zie vraag wat kun je verwachten van een niveau 2, 3 en 4 student

Hoe ziet een arbeidsovereenkomst eruit?

Op de website vindt u een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst. Dit contract kan gebruikt worden als voorbeeld. Belangrijk voor u als bedrijf is het controleren / opstellen van het contract in overleg met een accountant.

Hoe zit het met vakantie dagen?

Doordat een student een arbeidsovereenkomst heeft met het bedrijf vervallen de standaard schoolvakanties. Wettelijk gezien wordt het aantal vakantiedagen dat de student heeft, bepaald naar rato van de gewerkte uren. Dit is ook opgenomen in het voorbeeldcontract. Deze vakantiedagen worden in overleg met de praktijkopleider en de student ingepland.

Hoe zit het met subsidies?

Erkende leerbedrijven kunnen subsidie krijgen als zij een leerplaats aanbieden. Deze kan het bedrijf ontvangen via de subsidieregeling praktijkleren. De regeling is een tegemoetkoming voor de werkgevers voor de begeleidingskosten van studenten. De regeling geldt sinds januari 2014 en geldt tot en met 2023. Leerbedrijven kunnen subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De subsidie gaat naar ratio van contract of aanstelling. Meer informatie is te vinden via deze link.

Hoe zit het met verzekeringen?

Een BBL’er wordt door de Nederlandse wet gelijk gesteld aan een werknemer. Schade die veroorzaakt wordt door een BBL’er aan een derde dient binnen Nederland verzekerd te zijn door het leerbedrijf. De werkgever (leerbedrijf en of praktijkopleider) is aansprakelijk voor eventuele schade die een werknemer in functie veroorzaakt (art. 6:170 BW & art. 7:658 BW). Het leerbedrijf moet dus een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten hebben voor de stagiair. Er dient een overeenkomst tussen de stagiair en het leerbedrijf te worden afgesloten. Het uitsluiten van de aansprakelijkheid door het leerbedrijf middels een stageovereenkomst is niet mogelijk. Als bedrijf dient u de BBL student op te geven bij de arbodienst.

Wat is het minimumloon?

U bent als leerbedrijf wettelijk verplicht om het minimumloon te betalen aan de student. Dit raden
wij als school ook ten zeerste aan. Meer informatie is te vinden via deze link.
In overleg met de student is het mogelijk een gedeelte van het loon om te zetten in betaling in
natura, zoals bijvoorbeeld rijlessen, pensionstalling etc.

Hoe wordt je een leer/opleidingsbedrijf en wat moet je daarvoor aanvragen.

Klik op de link voor meer informatie.