Studenten bij Aeres MBO hebben zeggenschap

Bij Aeres MBO kunnen studenten meedenken voor een goed en fijn leerklimaat. Studenten die willen opkomen voor de belangen van alle mbo Studenten van Aeres kunnen lid worden van de Centrale Studentenraad (CSR). Op de schoollocaties gebeurt deze inspraak via een lokale studentenraad. 

Centrale Studentenraad – Praat, denk en beslis mee!

De Centrale Studentenraad (CSR) mag over alles wat studenten aangaat meepraten. De leden van de CSR maken kennis met toezichthouders, bestuurs- en directieleden. Ook krijgen studenten inzicht in hoe Aeres in elkaar steekt en weten ze wat er speelt binnen onze organisatie. Als raad brengen de studenten een advies uit of beslissen ze mee over bijvoorbeeld:

  • het beleid over schorsen en verwijderen
  • huisregels en studentenstatuut
  • regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn
  • hoogte van de vrijwillige bijdrage
  • het examenbeleid

Studenten zitten samen met vertegenwoordigers van de andere locaties in de Centrale Studentenraad. De termijn is twee jaar en ze besteden met name tijd aan meepraten, meedenken en meebeslissen. Dit betekent samen overleggen, vergaderen en voorstellen op papier zetten.

De raad komt zes keer per jaar bij elkaar, maar het overleg kan ook via social media. In deze zes keer komt de instellingsdirecteur van Aeres (mevrouw Kruijer) een paar keer langs. Twee maal per jaar heeft de raad overleg met het College van Bestuur. Ieder schooljaar wordt afgesloten met een bijeenkomst en met een leuk uitje. Gemiddeld genomen besteedt een student acht uur per maand aan de raad.

Lid zijn van de Centrale Studentenraad heeft me vooral heel veel plezier gegeven. Ik heb nieuwe mensen leren kennen, veel geleerd en ik ben assertiever geworden. Veel studenten denken dat ze niet geschikt zijn. Maar echt iedereen kan lid worden. De skills leer je wel, maak je daar geen zorgen over en ga het gewoon doen. Het is een mooie kans om jezelf te ontwikkelen, pak deze kans!

Emma Leurs, oud student en voormalig voorzitter van de Centrale Studentenraad.

Wat levert het op?

Meedoen in de Centrale Studentenraad levert een student een berg aan nuttige ervaring op, die goed staat op zijn of haar cv. Ze kunnen verschillende vaardigheden opbouwen, zoals samenwerken, vergaderen en het nemen van beslissingen. Vaardigheden die ze de rest van hun leven kunnen gebruiken!
Lees de ervaringen van Emma Leurs en Hugo Colenbrander. Beiden waren met veel plezier lid van de CSR.

Naast de vaardigheden krijgen studenten allerlei middelen die hen ondersteunt bij het werk voor de CSR, zoals:

  • Onkosten- en reisvergoeding.
  • Tijd om de functie uit te oefenen, ook tijdens schooltijd.
  • Ze kunnen deelnemen aan een cursus, zoals vergadertechnieken.
  • Ze kunnen een beroep doen op de coach van de studentenraad.
  • Ze ontvangen een certificaat over hun deelname.

Lokale Studentenraad

De Studentenraad op de locatie komt op voor de belangen van studenten van de eigen locatie. In de Lokale Studentenraad hebben meestal vier tot acht mensen zitting. Ze vertegenwoordigen de belangen van studenten bij de directie, het managementteam op school. De Lokale Studentenraad luistert naar geluiden op school over aanpak, onderwijs, organisatie en andere zaken. Ze overleggen in elk lesblok een keer.

Centrale Studentenraad versus Lokale Studentenraad

Het verschil tussen de Centrale Studentenraad en de Studentenraad op locatie is dat de studentenraad op locatie geen medezeggenschapsrechten (advies- en beslissingsrecht) hebben. De leden van de Centrale Studentenraad hebben dat wel! Ze kunnen dus echt invloed hebben op het onderwijs.

Aanmelden of meer info?

Nieuwsgierig geworden? Wil je je aanmelden of eerst meer informatie over de Centrale Studentenraad of de Studentenraad op de locatie? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris CSR via  csr@aeres.nl