Alles over aanmelden

Weet je welke opleiding van Aeres MBO je komend jaar wilt gaan volgen?
Meld je uiterlijk 1 april aan. Als je voldoet aan de vooropleidingseisen en deelneemt aan de verplichte intake activiteiten heb je in principe* recht op toelating tot de opleiding van jouw keuze.

*Uitzonderingen hierop zijn te vinden in het document Toelatingsbeleid.

Digitaal aanmelden

Om je gemakkelijk en snel digitaal aan te melden, is het handig om je Burgerservicenummer (BSN) en de gegevens van je vooropleiding bij de hand te houden. We raden je aan om een scan of foto van relevante documenten zoals diploma, cijferlijsten, verklaringen met betrekking tot je handicap of chronische ziekte, te maken. Deze kun je namelijk bij de laatste stap van je aanmelding uploaden. 
Direct na je aanmelding ontvang je een bevestigingsmail met in de bijlage een brief. De brief is een bevestiging dat je aanmelding goed is ontvangen. Het betekent nog niet dat je bent aangenomen. 
Je ontvangt later een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek en tijdens dit gesprek hoor je meer over de vervolgstappen. 

Voor alle opleidingen van Aeres MBO is een minimum aantal van 15 studenten vereist om de opleiding te kunnen starten. Maar let op: voor sommige opleidingen van Aeres MBO Barneveld, Aeres MBO Emmeloord en Aeres MBO Leeuwarden is slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar, hiervoor geldt numerus fixus

Intake activiteiten

Na je aanmelding krijg je een uitnodiging voor intake activiteiten. Je deelname hieraan is verplicht. De intake activiteiten bestaan over het algemeen uit een talentscan en een kennismakingsgesprek. Bij een aantal opleidingen is sprake van aanvullende intake activiteiten.

Talentscan
Deze computertest duurt ongeveer 1,5 uur en maak je op school. De scan meet jouw capaciteiten, persoonlijkheid, motivatie en competenties.
Binnen de locatie Leeuwarden wordt de AMN talentscan facultatief ingezet op advies van de intakers.

Kennismakingsgesprek
In een persoonlijk gesprek leren we je graag beter kennen. We zijn benieuwd hoe jij de opleiding ziet en wat je ervan verwacht. Ook komen jouw beroepsbeeld, kwaliteiten en eventuele ondersteuningsbehoefte ter sprake. Als het nodig is kan nog een tweede gesprek volgen, bijvoorbeeld om je ondersteuningsbehoefte te verduidelijken.

Aanvullende intake activiteiten
Sommige opleidingen organiseren aanvullende intake activiteiten. Je hoort het tijdig als dit ook voor jouw opleiding geldt, je leest er in dit document meer over. 

Schriftelijk bericht

Na je intake krijg je schriftelijk bericht of je al dan niet bent toegelaten tot de opleiding. Als je bent toegelaten krijg je een bevestiging van plaatsing en een uitnodiging voor het introductieprogramma. Bij een afwijzing volgt veelal een toelichtend gesprek.

Aanmelden na uiterste inschrijfdatum

Aanmelden na 1 april is mogelijk, maar dan vervalt het recht op toelating tot de opleiding van jouw keuze (zoals beschreven in de eerste alinea). Voorkom teleurstelling en meld je op tijd aan.

Meer informatie

In dit schema zie je alle stappen van jouw route naar Aeres MBO overzichtelijk bij elkaar.
Bekijk ook onderstaand filmpje voor algemene informatie over aanmelden in het mbo.