Alles over aanmelden

Weet je welke opleiding van Aeres MBO je komend jaar wilt gaan volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april aan. Als je voldoet aan de vooropleidingseisen en deelneemt aan de verplichte intake activiteiten heb je in principe* recht op toelating tot de opleiding van jouw keuze.

*Uitzonderingen hierop zijn te vinden in het document Toelatingsbeleid en intakeprocedure.

Digitaal aanmelden

Aanmelden met DigiD is makkelijk en snel. Je hoeft dan veel gegevens niet in te vullen. Jouw persoonsgegevens en gegevens over jouw vooropleiding die bekend zijn bij de overheid worden automatisch opgehaald bij DUO, Dienst Uitvoering Onderwijs. Zorg dat je je gebruikersnaam en wachtwoord van je DigiD bij de hand hebt. Gebruik dan bij het scherm ‘Personalia’, de knop ‘Aanmelden met DigiD’ linksonder in het scherm.

Meld je je niet aan met DigiD, houd dan je Burgerservicenummer (BSN) en de gegevens van je vooropleiding bij de hand. We raden je aan om een scan of foto van relevante documenten zoals diploma, cijferlijsten, verklaringen te maken. Deze kun je namelijk bij de laatste stap van je aanmelding uploaden. 
Direct na je aanmelding ontvang je een bevestigingsmail met in de bijlage een brief. De brief is een bevestiging dat je aanmelding goed is ontvangen. Het betekent nog niet dat je bent aangenomen. 
Je ontvangt later een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek en tijdens dit gesprek hoor je meer over de vervolgstappen. 

Voor alle opleidingen van Aeres MBO is een minimum aantal van 15 studenten vereist om de opleiding te kunnen starten. Maar let op: voor sommige opleidingen van Aeres MBO Almere en Aeres MBO Barneveld is slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar, hiervoor geldt numerus fixus.

Intake activiteiten

Na je aanmelding krijg je een uitnodiging voor intake activiteiten. Je deelname hieraan is verplicht. De intake activiteiten bestaan over het algemeen uit een talentscan en een kennismakingsgesprek. Bij een aantal opleidingen is sprake van aanvullende intake activiteiten.

Talentscan
Deze computertest duurt ongeveer 1,5 uur en maak je op school. De scan meet jouw capaciteiten, persoonlijkheid, motivatie en competenties.

Kennismakingsgesprek
In een persoonlijk gesprek leren we je graag beter kennen. We zijn benieuwd hoe jij de opleiding ziet en wat je ervan verwacht. Ook komen jouw beroepsbeeld, kwaliteiten en eventuele ondersteuningsbehoefte ter sprake. Als het nodig is kan nog een tweede gesprek volgen, bijvoorbeeld om je ondersteuningsbehoefte te verduidelijken.

Aanvullende intake activiteiten
Sommige opleidingen organiseren aanvullende intake activiteiten. Je hoort het tijdig als dit ook voor jouw opleiding geldt.

Schriftelijk bericht

Na je intake krijg je schriftelijk bericht of je al dan niet bent toegelaten tot de opleiding. Als je bent toegelaten krijg je een bevestiging van plaatsing en een uitnodiging voor het introductieprogramma. Bij een afwijzing volgt veelal een toelichtend gesprek.

Aanmelden na 1 april

Aanmelden na 1 april is mogelijk, maar dan vervalt het recht op toelating tot de opleiding van jouw keuze (zoals beschreven in de eerste alinea). Voorkom teleurstelling en meld je op tijd aan.

Meer informatie

In dit schema zie je alle stappen van jouw route naar Aeres MBO overzichtelijk bij elkaar.

Bekijk ook onderstaand filmpje voor algemene informatie over aanmelden in het mbo.