Numerus fixus schooljaar 2024 - 2025

Voor sommige opleidingen van Aeres MBO is slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar en geldt een numerus fixus.

Een overzicht per locatie van Aeres MBO van eventuele aanvullende intakeactiviteiten, numerus fixus of ondergrens aantal studenten bij een opleiding vind je hier.