Aeres MBO Dierverzorging header bedrijven

Beroepspraktijkvorming (stage)

Een vak leer je nog altijd het beste in de praktijk. Tijdens je mbo-opleiding zit je niet alleen op school, maar doe je veel praktijkervaring op bij erkende leerbedrijven. Beroepspraktijkvorming (BPV) noemen we dat in het mbo. BPV is een verplicht onderdeel van je opleiding. Hoeveel tijd je hieraan besteedt, hangt af van je opleidingsvariant:

BOL: Je gaat een hele week naar school en doet in blokstages of dag - stages onbetaald praktijkervaring op. Je kunt dat stage noemen maar binnen het mbo praten we over Beroepspraktijkvorming (BPV). BPV is een verplicht onderdeel van je opleiding.

BBL: Je gaat over het algemeen 1 dag per week naar school. Verder heb je een arbeidsovereenkomst met een omvang van minimaal 24 uur per week en voor minimaal 120 dagen per jaar bij een opleidingsbedrijf dat een erkenning heeft in het register van Stagemarkt.nl voor de opleiding waarop je staat ingeschreven.

Je kunt alleen praktijkervaring opdoen bij een erkend leerbedrijf. Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) beoordeelt of een bedrijf aan de eisen voldoet om als leerbedrijf te mogen opleiden in de praktijk van een beroep. Een bedrijf is erkend als het voldoet aan de volgende eisen:

  • De werkzaamheden passen bij de opleiding van de student;
  • Er is een deskundige praktijkopleider aanwezig voor de begeleiding van de student;
  • De werkplek is veilig.

Alle beschikbare stageplaatsen bij erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl.

BPV Planning 2023-2024

Stage gevonden?

1. Aanvraagformulier Praktijkovereenkomst (POK)

Een stage gevonden? Dan vraag je via het aanvraagformulier een praktijkovereenkomst aan. Overleg voor de juiste gegevens van het leerbedrijf met je toekomstige praktijkopleider. Met behulp van de gegevens op het aanvraagformulier wordt er een praktijkovereenkomst aangemaakt. Deze heb je nodig om stage te mogen lopen bij een leerbedrijf. De aanvraag gaat naar onze BPV-administratie die de aanvraag verwerkt. Jij krijgt via je mail bevestigd dat je de aanvraag hebt opgestuurd. Nadat het bedrijf, de erkenning en de overige gegevens zijn gecontroleerd, wordt er een praktijkovereenkomst aangemaakt. Een onvolledig of onjuist ingevulde aanvraagformulier kan niet in behandeling worden genomen.

2. Wat is een Praktijkovereenkomst (POK)

Het leren in de beroepspraktijk wordt geregeld in een praktijkovereenkomst. (POK). De student, de onderwijsinstelling en het leerbedrijf leggen in de overeenkomst afspraken vast over de vorm, lengte en inhoud van de stage of leerbaan, de begeleiding en de beoordeling. Als je aan je stage begint, krijg je van school een praktijkovereenkomst. Er gelden allerlei bepalingen voor de praktijkovereenkomst, voor BOL en BBL zijn deze verschillend.

Voor buitenlandse stage is een uitgebreidere voorbereiding nodig. Daarom vul je daarvoor eerst onderstaand aanvraagformulier in en laat je dat ondertekenen door je SLB/mentor, jijzelf en eventueel ouders (18+) en als laatste de  BPV- coördinator. Daarna lever je dat in bij de BPV-administratie, die dan jouw POK in orde maakt.

Je kan hier het IBPV contract buitenlandstages downloaden.

3. Stage begeleidingsboekje

De afspraken die je voor de praktijkperiode afspreekt, hou je bij in een speciaal BPV-begeleidingsboekje. Deze krijg je via je SLB en is op Peppels beschikbaar.
Daarnaast heb je vakopdrachten, die zijn afgestemd op jouw vakrichting en stageperiode.
Je BPV voldoet aan de (examen)eisen als je voldoende werkdagen maakt en de eindbeoordeling (in het begeleidingsboekje) voldoende afsluit.

Vragen over stage?

Je kunt terecht bij onze BPV-coördinator Liset van Geldermalsen met al je vragen (kantoor M1.14).

4. Subsidieregeling praktijkleren

Erkende leerbedrijven die een student een stage- of leerwerkplek aanbieden krijgen per 1 januari 2014 een vergoeding voor de gemaakte begeleidingskosten. Dit gaat via de Subsidieregeling Praktijkleren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert deze regeling uit. Het is een financiële stimulans voor bedrijven om stage- en leerwerkplekken aan te bieden.

Internationaal

Aeres MBO Almere richt zich op het bieden van opleidingen met een internationale focus. Het is aan de student zelf om dit verder vorm te geven. Steeds meer studenten doen een internationale stage. Binnen Europa worden deze stages voor een groot deel gesubsidieerd uit Europese fondsen. Op dit moment heeft 2 op de 5 studenten bij afstuderen een buitenlandse ervaring opgedaan. Lees hier meer over Stage in het buitenland. Wil je meer weten over internationale stage, klik hier voor het filmpje.

Wil je meer informatie over de huidige werkreizen neem dan contact op met onze BPV Coördinator.

Vragen over stage?

Je kunt terecht bij onze BPV-coördinator met al je vragen.
Ook in het Handboek BPV vind je veel informatie.