Akker met bloemenrand

Studentenraad

In ons streven naar een goed en fijn leerklimaat denken studenten mee. Deze inspraak gebeurt in een studentenraad. De Studentenraad houdt zich bezig met kwesties die zich op het Aeres MBO Almere afspelen, en behartigt de belangen van studenten bij het Bestuur op het Aeres MBO Almere. Jaarlijks zijn er altijd een aantal grote en een aantal minder grote onderwerpen waar de Studentenraad zich mee bezig houdt.

De Studentenraad komt eens in de vier weken bij elkaar in een algemene vergadering. In de algemene vergadering worden allerlei verschillende zaken behandeld, zoals binnengekomen problemen, maar ook worden de standpunten ingenomen voor de gesprekken met het Bestuur. Hier lees je meer over de samenstelling van de Studentenraad en hoe jij er een onderdeel van kan zijn.

Medezeggenschap

Naast de Studentenraad heeft Aeres MBO ook een medezeggenschapsraad waarin studenten, docenten, onderwijsondersteunend personeel en ouders vertegenwoordigd zijn. De medezeggenschapsraad kan door advies- en instemmingsrecht invloed uitoefenen op het beleid van het bevoegd gezag. De medezeggenschapsraad biedt eveneens een mogelijkheid tot advisering over diverse zaken die het onderwijs betreffen en tot informatie-uitwisseling en overleg tussen de leden. Regelmatig zijn er verkiezingen waarbij het mogelijk is je kandidaat te stellen. De locatie Almere is momenteel in de medezeggenschapsraad vertegenwoordigd door mevrouw M. Fekkes (docente op het vmbo van Aeres MBO Almere) en namens de mbo-deelnemer Annieck van Ravesteijn.

Studenten Aeres MBO zijn meest tevreden blijkt uit JOB monitor

Vergeleken met alle aoc's zijn studenten van Aeres MBO het meest tevreden over hun school en opleiding. Onze studenten geven hun opleiding een 7,5 (landelijk 7,1) en de school scoort een 7,2 (landelijk 6,7). Ten opzichte van twee jaar geleden zijn onze studenten beter te spreken over de (studie)loopbaanbegeleiding en is de algemene tevredenheid gestegen. Onveranderd hoog waarderen onze mbo’ers de sfeer en veiligheid op school. Op het onderdeel rechten en plichten scoren we wat lager dan in 2016. Dit alles blijkt uit de resultaten van de JOB-monitor die 31 mei bekend zijn gemaakt.
Iedere twee jaar organiseert de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) het grootste tevredenheidsonderzoek onder mbo-studenten in Nederland. De inmiddels 10e editie van de JOB-monitor verliep van 4 december t/m 16 maart. In deze periode gaven ruim 60% van onze mbo’ers aan wat zij goed vinden gaan op hun school en wat er beter kan. De JOB-monitor levert dus belangrijke informatie op, waar ook het ministerie van Onderwijs gebruik van maakt.

Score boven de Aeres-norm

De monitor bevat vragen over uiteenlopende onderwerpen, zoals toetsing en examinering, stage (BOL), werkplek (BBL), rechten en plichten, onderwijsfaciliteiten en lessen/programma. Op bijna al deze punten scoren we boven onze eigen Aeres-norm. De enige uitzondering hierop vormt het onderwerp rechten en plichten. Dit heeft vooral betrekking op de afhandeling van klachten. Ook landelijk scoort dit onderwerp het laagst.

Constante kwaliteit

Aeres MBO is opnieuw uitgeroepen tot beste groene school (aoc) van Nederland in de Keuzegids mbo 2021. We zijn erg blij met deze positieve waardering! 

Het mbo-onderwijs bij Aeres MBO is van een constante kwaliteit. In de Keuzegids MBO staan onze opleidingen al vele jaren in de Top 3 van beste aoc's (agrarisch opleidingscentrum) van Nederland. De Keuzegids MBO is een gids die jaarlijks alle mbo-opleidingen in Nederland (ROC's, AOC's en Vakscholen) met elkaar vergelijkt.

Meer weten? Lees het hier op de algemene website van Aeres MBO.