Alles over aanmelden

Aanmelden voor 1 april 2021*

Studenten die zich willen aanmelden voor een mbo-opleiding moeten dit uiterlijk op 1 april voorafgaand aan het betreffende studiejaar doen. Indien de student zich aanmeldt voor 1 april, voldoet aan de vooropleidingseisen en deelneemt aan de verplicht gestelde intake-activiteiten is sprake van toelatingsrecht. Indien de aanmelding is ontvangen na 1 april en/of als de student niet verschijnt bij de verplichte intakeactiviteiten, dan kan de student nog steeds worden toegelaten. Het recht om toegelaten te worden tot de gekozen opleiding is er dan echter niet. Lees het document Toelatingsbeleid voor meer informatie. 

Aanmelden gaat digitaal via de paarse knop ‘Meld je aan’ rechtsboven op deze pagina. Bij het aanmelden is het handig om een aantal gegevens en documenten bij de hand te houden:
- Je identiteitsbewijs voor o.a. je burgerservicenummer
- Gegevens van je vooropleiding
We raden je aan om een scan of foto van relevante documenten zoals diploma, cijferlijsten, verklaringen (bijv. dyslexie of dyscalculie) te maken. Deze kun je namelijk bij de laatste stap van je aanmelding uploaden.

Direct na je aanmelding ontvang je een bevestigingsmail met in de bijlage een brief. De brief is een bevestiging dat je aanmelding goed is ontvangen. Het betekent nog niet dat je bent aangenomen.
Je ontvangt later een uitnodiging voor een AMN talentscan en een kennismakingsgesprek en dan word je verder geïnformeerd over de vervolgstappen.

* In verband met corona-maatregelen is de uiterste inschrijfdatum verschoven naar 1 mei 2021.

LET OP:

Sommige opleidingen van Aeres MBO Barneveld zijn extra populair. Daardoor heeft een aantal opleidingen een beperkt aantal plaatsen. Dit heet numerus fixus, het betekent letterlijk ‘een vast aantal’; bij aanmelding na 1 april bestaat de kans dat je voor onderstaande opleidingen niet meer geplaatst kunt worden en daardoor op een wachtlijst terechtkomt:

Opleiding Plekken
Medewerker dierverzorging (niveau 2 BOL) 60
Vakbekwaam medewerker dierverzorging (niveau 3 BOL) 80
Bedrijfsleider dierverzorging (niveau 4 BOL) 80
Paraveterinair dierenartsassistent (niveau 4 BOL) 110
Paraveterinair dierenartsassistent SPRINT (niveau 4 BOL) 60
Paraveterinair dierenartsassistent internationaal (niveau 4 BOL) 22
Medewerker paardenhouderij (niveau 2 BOL) 20
Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij (niveau 3 BOL) 30
Bedrijfsleider paardensport en -houderij (niveau 4 BOL) 60

Voor sommige opleidingen organiseren we aanvullende intakeactiviteiten. Je hoort het tijdig als dit ook voor jouw opleiding geldt, je leest er in dit document meer over. 

Meer informatie over aanmelden voor een mbo-opleiding vind je hier: