Alles over inschrijven

Inschrijven voor 1 april 2023*

Studenten die zich willen inschrijven voor een mbo-opleiding moeten dit uiterlijk op 1 april 2023 voorafgaand aan het betreffende studiejaar doen. Indien de student zich aanmeldt voor 1 april 2023, voldoet aan de vooropleidingseisen en deelneemt aan de verplicht gestelde intake-activiteiten is sprake van toelatingsrecht. Indien de inschrijving is ontvangen na 1 april 2023 en/of als de student niet verschijnt bij de verplichte intakeactiviteiten, dan kan de student nog steeds worden toegelaten. Het recht om toegelaten te worden tot de gekozen opleiding is er dan echter niet. Lees het document Toelatingsbeleid voor meer informatie. 

Inschrijven gaat digitaal via de paarse knop ‘Inschrijven’ rechtsboven op deze pagina of hieronder. Bij het inschrijven is het handig om een aantal gegevens en documenten bij de hand te houden:
- Je identiteitsbewijs voor o.a. je burgerservicenummer
- Gegevens van je vooropleiding
We raden je aan om een scan of foto van relevante documenten zoals diploma, cijferlijsten, verklaringen (bijv. dyslexie of dyscalculie) te maken. Deze kun je namelijk bij de laatste stap van je inschrijving uploaden.

Direct na je inschrijving ontvang je een bevestigingsmail met in de bijlage een brief. De brief is een bevestiging dat je inschrijving goed is ontvangen. Het betekent nog niet dat je bent aangenomen.
Je ontvangt later een uitnodiging voor een AMN talentscan en een kennismakingsgesprek en dan word je verder geïnformeerd over de vervolgstappen.

 Numerus fixus:

Sommige opleidingen van Aeres MBO Barneveld zijn extra populair. Daardoor heeft een aantal opleidingen een beperkt aantal plaatsen. Dit heet numerus fixus, het betekent letterlijk ‘een vast aantal’; bij inschrijving na 1 april 2023 bestaat de kans dat je voor onderstaande opleidingen niet meer geplaatst kunt worden en daardoor op een wachtlijst terechtkomt:

Opleiding Plekken
Medewerker dierverzorging (niveau 2 BOL) 60
Vakbekwaam medewerker dierverzorging (niveau 3 BOL) 80
Bedrijfsleider dierverzorging (niveau 4 BOL) 80
Paraveterinair dierenartsassistent (niveau 4 BOL) 110
Paraveterinair dierenartsassistent SPRINT (niveau 4 BOL) 60
Paraveterinair dierenartsassistent internationaal (niveau 4 BOL) 22
Medewerker paardenhouderij (niveau 2 BOL) 24
Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij (niveau 3 BOL) 30
Instructeur paardensport en - houderij (niveau 3 & 4 BOL) 12

Voor sommige opleidingen organiseren we aanvullende intakeactiviteiten. Je hoort het tijdig als dit ook voor jouw opleiding geldt, je leest er in dit document meer over. 

Meer informatie over inschrijven voor een mbo-opleiding vind je hier: