De studentenbegeleiding is er op gericht dat jij als student centraal staat en dat we hulp kunnen bieden als dat nodig is. Wij willen een zo goed mogelijk beeld krijgen en daarom organiseren we een aantal activiteiten:

 • Kennismakingsgesprekken
 • De Talentscan ( voorheen: AMN-test )
 • Mentorgesprek
 • De introductieweek
 • Mentor/LOB uren per week
 • Ouderavond

Studenten worden ondersteund door:

 • Mentor. Deze is voor de student en de ouders/verzorgers de eerste contactpersoon. Je mentor kan je indien nodig doorverwijzen naar andere begeleiders binnen de school:
 • Ondersteuningscoaches en zorgcoördinator. Zij kunnen helpen bij o.a. plannen en organiseren, aangepast onderwijsprogramma en aangepaste examinering.
 • Interne vertrouwenspersonen. Zij zijn er voor jou als je te maken krijgt met ongewenst gedrag, bijv. pestgedrag of seksuele intimidatie.
 • Schoolmaatschappelijk werker (SMW’er). De SMW’er kan de student o.a. helpen met faalangst, psychische problematiek of eventueel doorverwijzen naar professionele hulp.
 • Decaan. De decaan ondersteunt bij studie- en beroepskeuzes en verzorgt voorlichtingen
 • Directie en teamleiding.

Dyslexie en Dyscalculie

Studenten met een dyslexie en/of dyscalculie-indicatie hebben recht op extra aandacht tijdens de lessen en de bijbehorende toetsen. Voor beide geldt standaard extra tijd bij het maken van een schriftelijke toets. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van A3 (extra groot) papier en/of een laptop tijdens een toets. Dyslectische studenten kunnen gebruik maken van computers waarop een zogenaamd dyslexiefont is geïnstalleerd. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om gebruik te maken van programma's voor "text to speech", waarbij geschreven tekst wordt omgezet in gesproken tekst.

Contactgegevens

Ondersteuningscoaches:

Andrea Hendrikse
(team Hippisch) E: a.hendrikse@aeres.nl / Kantoor E.03

Donovan Leslie
( team Dierverzorging niveau 2,3) E: d.leslie@aeres.nl / Kantoor A.08

Caroline van Dorresteijn
(team Dierverzorging niveau 2,3) E: c.vandorresteijn@aeres.nl

Mitzi Zwaan
(team Dier&Management) E: m.zwaan@aeres.nl / Kantoor B.15

Yvonne in ’t Veld
(team Dier&Gezondheid) E: zorgcoordinator.teamdg@aeres.nl / Kantoor C.27

Ingrid van der Winden
(team Veehouderij&Groen, Grond, Infra) E: i.van.der.winden@aeres.nl / Kantoor G.54

Schoolmaatschappelijk werker:

Hans de Vos
E: hans.de.vos@aeres.nl / Kantoor C.06

Zorgcoördinator:

Lisa Sterrenburg
E: l.sterrenburg@aeres.nl / Kantoor C.0

Vertrouwenspersonen:

Wilma Kraan
E: w.kraan@aeres.nl / Kantoor B.15

Tjerk Jelier
E: t.jelier@aeres.nl / Kantoor B.09

Decaan:

Alice Goor
E: a.j.goor@aeres.nl