De studentenbegeleiding is er op gericht dat jij als student centraal staat en dat we hulp kunnen bieden als dat nodig is. Wij willen een zo goed mogelijk beeld krijgen en daarom organiseren we een aantal activiteiten:

 • Kennismakingsgesprekken
 • De Talentscan ( voorheen: AMN-test )
 • Mentorgesprek
 • De introductieweek
 • Mentor/LOB uren per week
 • Ouderavond

Studenten worden ondersteund door:

 • Mentor. Deze is voor de student en de ouders/verzorgers de eerste contactpersoon.
 • Zorgcoördinatoren.  Deze voeren desgewenst met de student gesprekken over hoe hij of zij met bepaalde problemen om moet gaan. Verder kan de zorgcoördinator helpen bij o.a. faalangst, presentatie in de klas of eventueel doorverwijzen naar professionele hulp.
 • Interne contact/vertrouwenspersonen.
 • Decaan. De decaan ondersteunt bij studie- en beroepskeuzes en verzorgt voorlichtingen
 • Directie en teamleiding.

 

Dyslexie en Dyscalculie

Studenten met een dyslexie en/of dyscalculie-indicatie hebben recht op extra aandacht tijdens de lessen en de bijbehorende toetsen. Voor beide geldt standaard extra tijd bij het maken van een schriftelijke toets. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van A3 (extra groot) papier en/of een laptop tijdens een toets.
Dyslectische studenten kunnen gebruik maken van computers waarop een zogenaamd dyslexiefont is geïnstalleerd. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om gebruik te maken van programma's voor "text to speech", waarbij geschreven tekst wordt omgezet in gesproken tekst.

Contact gegevens zorgcoƶrdinatoren

Andrea Hendrikse
E: a.hendrikse@aeres.nl / Kantoor E.03

Carli Harteman
E: c.harteman@aeres.nl / Kantoor E.03

Caroline van Dorresteijn
E: c.vandorresteijn@aeres.nl / Kantoor E.03

Donovan Leslie
E: d.leslie@aeres.nl / Kantoor A.08

Hans de Vos
E: j.a.de.vos@aeres.nl / Kantoor C.06

Lisa Sterrenburg
E: l.sterrenburg@aeres.nl / Kantoor G.55

Mitzi Zwaan
E: m.zwaan@aeres.nl / Kantoor B.15

Yvonne in ’t Veld
E: 
zorgcoordinator.teamdg@aeres.nl / Kantoor C.27