Als je een mbo-opleiding gaat volgen krijg je te maken met lesgeld (voltijd BOL) of cursusgeld (deeltijd BBL) en opleidingsgerelateerde schoolkosten. Tot je 18e jaar hoef je nog geen les- of cursusgeld te betalen. Jaarlijks stelt de overheid de hoogte vast van het les- en cursusgeld. Klik op de link om het actuele tarief te bekijken voor een voltijd mbo-opleiding (BOL) en een deeltijd of BBL-opleiding.

Schoolkosten

De overheid vergoedt een groot deel van de kosten die Aeres MBO maakt om onderwijs te verzorgen. Omdat niet alle kosten worden vergoed, vragen we een bijdrage in de schoolkosten (meestal tussen de €400 en €750 euro per schooljaar). De exacte schoolkosten kun je navragen bij de school van jouw keuze.

Het totaal van alle schoolkosten is als volgt onderverdeeld:

  1. kosten die Aeres MBO niet in rekening brengt bij de student;
  2. kosten voor zaken die de student zelf aanschaft;
  3. kosten waarvoor de school een vrijwillige bijdrage vraagt;
  4. kosten waarvoor Aeres MBO geen vrijwillige bijdrage mag vragen.

Tegemoetkoming schoolkosten

Voor 16- en 17-jarige BOL-studenten uit gezinnen die het wat minder breed hebben, zijn er onder bepaalde voorwaarden mogelijkheden voor een tegemoetkoming van de schoolkosten. Het netto inkomen van de ouder(s) mag bijvoorbeeld niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Neem voor meer informatie contact op met de schooladministratie.

Studiefinanciering en studentenreisproduct

Ben je minimaal 18 jaar en ga je een BOL-opleiding volgen? Dan kun je studiefinanciering aanvragen. Op de website van DUO vind je meer informatie hoe studiefinanciering werkt.

Als je een BOL-opleiding gaat volgen, kun je ook een studentenreisproduct aanvragen. Dat kan overigens ook als je nog geen 18 jaar bent. Je kunt kiezen voor een week- of een weekendabonnement. Klik op de link voor meer informatie.

Het studentenreisproduct vervalt op de 1e dag van de maand na de afstudeerdatum. Als je je voortijdig uitschrijft, vervalt je reisrecht op de 1e dag van de maand na uitschrijving. Zorg er in beide gevallen voor dat je je studentenreisproduct op tijd stopzet om een boete te voorkomen.