Team Aeres MBO Buitenpost is een betrokken team dat samen met jou en het bedrijfsleven leert door ervaring en beleving. Dit doen we door samen met jou en de lokale bedrijven te kijken naar hoe we het onderwijsprogramma zo goed mogelijk kunnen inrichten. Je leert zowel binnen als buiten de school. We kijken samen met jou naar wat jij nodig hebt en zoeken samen naar oplossingen. Bij ons bereid jij je voor op je toekomstige beroep en je deelname in de maatschappij.