Aeres MBO Buitenpost streeft ernaar dat je in een veilige en stimulerende leeromgeving je diploma kan halen. Als zich problemen voordoen die het onderwijsleerproces beïnvloeden, probeert de school je zo goed mogelijk te begeleiden.

Coach

Tijdens je opleiding heb je een vaste coach. Dat is je studiebegeleider voor school en stage. Hij of zij is in alle gevallen de eerste aanspreekpersoon voor jou, voor je ouders en voor je stagebegeleider. 

Vetrouwenspersoon

Op onze locatie is een vertrouwenspersoon aanwezig. Als je een klacht hebt kun je hier terecht, de vertrouwenspersoon zal je hierbij begeleiden en adviseren. 

STIPE- en schoolmaatschappelijk werk

Je zit op school om je diploma te halen. Maar soms gebeuren er dingen in je leven waardoor je op school niet verder kunt. Kom je er even niet uit? Dan staan wij vanuit Stipe voor je klaar. We zijn er om je weer op weg te helpen. We bekijken samen met jou wat er aan de hand is en hoe jij dat het beste kan oplossen, hierbij kan je van ons de juiste begeleiding verwachten. Dit doen we namelijk aan de hand van een behandelplan die jij samen met ons gaat maken.