Studente in veehouderij Warmonderhof

Wat is biodynamische landbouw?

Laten we het nuchter spiritueel noemen

Kippen leven in de natuur niet zonder hanen; biodynamische kippen dus ook niet. De haan zorgt voor sociale samenhang - en dus minder stress - in de toom. Dat geeft een vitalere kip met goede eieren of vlees. Een varken leeft in de natuur niet van sojabrokjes, maar wil wroeten en grazen en ruwvoer zoeken, dus die ruimte krijgen bd-varkens. Een plant leeft van meer dan alleen mineralen, dus de bd-boer of tuinder gebruikt geen kunstmest, maar zorgt dat het land vruchtbaar blijft door een ruime vruchtwisseling, gebruik van dierlijke mest of compost en groenbemesters. 

Studente in tuinbouwkas Warmonderhof

Gezonde voeding in de biodynamische landbouw

De essentie van het werk in de land- en tuinbouw is het produceren van gezonde voeding. Daarom zet de bd-boer het gezond omgaan met bodem, plant en dier -  en de kringloop daartussen - op nummer één. Logisch. De bd-boer boert op een manier die de bodem en de dieren niet uitput, zodat er ook nog een toekomst is voor de generaties na ons. De biodynamische boer houdt daarnaast rekening met de sociale en culturele omgeving en zoekt andere economische structuren voor de afzet van producten. 

Fysieke en mentale gezondheid belangrijk bij biodynamische landbouw

De bd-boer produceert die voeding die mensen nodig hebben om fysiek én mentaal goed te kunnen functioneren. Aan dat woord gezond geeft de bd-boer een brede invulling. Er is meer tussen hemel en aarde dan alleen voeding dat invloed heeft op de gezondheid van mens, vee en gewas. Met die spirituele kant zijn we ook aan het werk.

Antroposofie is vertrekpunt landbouwonderwijs op Warmonderhof

De bd-landbouw is gebaseerd op een antroposofische visie op de wereld. Er wordt niet van je verwacht dat je een antroposofische basis hebt, wel wordt nieuwsgierigheid verwacht, om prettig te kunnen leren en werken. Op Aeres Warmonderhof kun je kennismaken met de uitgangspunten van de antroposofie en ervaren wat ze betekenen in de praktijk, om op basis daarvan te beoordelen wat er voor jou in zit.