Studente in fruittuin Warmonderhof

Studentenraad

In ons streven naar een goed en fijn leerklimaat denken studenten mee. Deze inspraak gebeurt in een studentenraad. De studentenraad, meestal vier tot acht studenten, vertegenwoordigt de studenten naar de directie (het management - team op school). Zij luisteren naar geluiden op school, geluiden over aanpak, onderwijs, organisatie en andere zaken.

De studentenraad overlegt in elk lesblok een keer. Voor heel Aeres MBO praat de centrale deelnemersraad mee met de Aeres-directie. De studenten in deze raad vertegenwoordigen de mbo-studenten op alle scholen van Aeres MBO. De leden van de centrale deelnemersraad worden benoemd voor twee jaar. Ook vanuit Aeres MBO Velp kan een vertegenwoordiger in de centrale deelnemersraad zitting nemen.

Studenten Aeres MBO zijn meest tevreden blijkt uit JOB monitor

Vergeleken met alle aoc's zijn studenten van Aeres MBO het meest tevreden over hun school en opleiding. Onze studenten geven hun opleiding een 7,5 (landelijk 7,1) en de school scoort een 7,2 (landelijk 6,7). Ten opzichte van twee jaar geleden zijn onze studenten beter te spreken over de (studie)loopbaanbegeleiding en is de algemene tevredenheid gestegen. Onveranderd hoog waarderen onze mbo’ers de sfeer en veiligheid op school. Op het onderdeel rechten en plichten scoren we wat lager dan in 2016. Dit alles blijkt uit de resultaten van de JOB-monitor die 31 mei bekend zijn gemaakt.
Iedere twee jaar organiseert de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) het grootste tevredenheidsonderzoek onder mbo-studenten in Nederland. De inmiddels 10e editie van de JOB-monitor verliep van 4 december t/m 16 maart. In deze periode gaven ruim 60% van onze mbo’ers aan wat zij goed vinden gaan op hun school en wat er beter kan. De JOB-monitor levert dus belangrijke informatie op, waar ook het ministerie van Onderwijs gebruik van maakt.

Score boven de Aeres-norm

De monitor bevat vragen over uiteenlopende onderwerpen, zoals toetsing en examinering, stage (BOL), werkplek (BBL), rechten en plichten, onderwijsfaciliteiten en lessen/programma. Op bijna al deze punten scoren we boven onze eigen Aeres-norm. De enige uitzondering hierop vormt het onderwerp rechten en plichten. Dit heeft vooral betrekking op de afhandeling van klachten. Ook landelijk scoort dit onderwerp het laagst.

Constante kwaliteit

Aeres MBO is uitgeroepen tot Beste AOC in de Keuzegids mbo 2019. We zijn erg blij met deze positieve waardering! 

Het mbo-onderwijs bij Aeres MBO is van een constante kwaliteit. In de Keuzegids MBO staan onze opleidingen al vele jaren in de Top 3 van beste AOC's (agrarisch opleidingscentrum) van Nederland. De Keuzegids MBO is een onafhankelijke gids die jaarlijks alle mbo-opleidingen in Nederland (ROC's, AOC's en Vakscholen) met elkaar vergelijkt.

Meer weten? Lees het hier op de algemene website van Aeres MBO.