studenten in klaslokaal

Studentenraad

In ons streven naar een goed en fijn leerklimaat denken studenten mee. Deze inspraak gebeurt in een studentenraad. De studentenraad, meestal vijf tot acht studenten, vertegenwoordigt de studenten naar de directie (het managementteam op school). Zij luisteren naar geluiden op school, meestal via de klassenvertegenwoordiger die er in elke klas is. Dat zijn geluiden over aanpak, onderwijs, organisatie en andere zaken, maar je kunt hen ook informeren over zaken die jou opvallen.

Op het mededelingenbord in de kantine zie je wie in de studentenraad zitten. Je kunt ze aanspreken, een bericht sturen via hun brievenbus in de kantine of je kunt ze bereiken via social media.

Een van de leden van de studentenraad is afgevaardigde in de centrale deelnemersraad van Aeres MBO. Voor heel Aeres MBO praat deze mee met de Aeres-directie. De studenten in deze raad vertegenwoordigen de mbo-studenten op alle scholen van Aeres MBO. De leden van de centrale deelnemersraad worden benoemd voor twee jaar.

Studenten Aeres MBO zijn meest tevreden blijkt uit JOB monitor

Studenten van Aeres MBO zijn het meest tevreden over hun school en opleiding. Onze studenten geven hun opleiding een 7,1 (landelijk 6,7) en de school scoort een 6,9 (landelijk 6,6). Onze studenten zijn goed te spreken over de (studie)loopbaanbegeleiding en de sfeer en veiligheid op school. Zo blijkt uit de JOB-monitor 2020.
Iedere twee jaar organiseert de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) het grootste tevredenheidsonderzoek onder mbo-studenten in Nederland. Ruim 60% van onze mbo’ers gaf aan wat zij goed vinden gaan op hun school en wat er beter kan. De JOB-monitor levert dus belangrijke informatie op, waar ook het ministerie van Onderwijs gebruik van maakt.

Score boven de Aeres-norm

De monitor bevat vragen over uiteenlopende onderwerpen, zoals toetsing en examinering, stage (BOL), werkplek (BBL), rechten en plichten, onderwijsfaciliteiten en lessen/programma. Op bijna al deze punten scoren we boven onze eigen Aeres-norm. De enige uitzondering hierop vormt het onderwerp rechten en plichten. Dit heeft vooral betrekking op de afhandeling van klachten. Ook landelijk scoort dit onderwerp het laagst.

Constante kwaliteit

Aeres MBO is uitgeroepen tot Beste AOC in de Keuzegids mbo 2022. We zijn erg blij met deze positieve waardering! 

Het mbo-onderwijs bij Aeres MBO is van een constante kwaliteit. In de Keuzegids MBO staan onze opleidingen al vele jaren in de Top 3 van beste AOC's (agrarisch opleidingscentrum) van Nederland. De Keuzegids MBO is een onafhankelijke gids die jaarlijks alle mbo-opleidingen in Nederland (ROC's, AOC's en Vakscholen) met elkaar vergelijkt.

Meer weten? Lees het hier op de algemene website van Aeres MBO.