studenten op een bank

Passend onderwijs

Iedereen krijgt binnen Aeres MBO basisondersteuning in de vorm van begeleiding door een mentor, coach of studieloopbaanbegeleider. Soms is dit niet voldoende, bijvoorbeeld als je een aanvullende ondersteuningsbehoefte hebt. In de intake kijken we samen met jou of en welke aanvullende ondersteuning nodig is en of we in staat zijn om deze te bieden. Ook kan in de loop van de opleiding blijken dat je aanvullende ondersteuning nodig hebt. Afspraken over aanvullende ondersteuning worden vastgelegd in een bijlage bij de Onderwijsovereenkomst (OOK) voor aanvullende ondersteuning. Als er aanpassingen nodig zijn in toetsen en examens kun je daarvoor een aanvraag doen bij de lokale examenorganisatie (LEO) via de zorgcoördinator. De begeleiding op school is erop gericht de studenten op een goede manier de schoolloopbaan te laten doorlopen. Het mbo-team helpt je daarbij. Dat zijn bijvoorbeeld studieloopbaanbegeleiders, teamcoördinatoren, zorgcoördinator of BPV-coördinator.

Wil je meer weten? Op onderstaande website van Kennispunt MBO vind je meer informatie over Passend onderwijs.