student duurzame leefomgeving neemt monsters

Als Adviseur leefomgeving doe je veldonderzoek naar de kwaliteit van water, lucht, bodem, flora en fauna. Metingen en scans in het milieu voer je zelf uit. Op basis daarvan handel je meldingen netjes af. Typisch voor de Adviseur Leefomgeving is dat je precies weet welke regels waarvoor gelden, en of die wel worden nageleefd. Bij meldingen van overtredingen van wettelijke voorschriften kom je in actie. Je gaat het veld in en controleert of er inderdaad sprake is van een overtreding. Je rapporteert ook aan je leidinggevende wat jouw bevindingen zijn.

 

Deze opleiding duurt 3 jaar. 

 

Toelatingseisen: Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg, overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4, mbo-diploma niveau 3

Wat ga je leren?

De eerste tijd van je opleiding volg je een breed lessenpakket samen met alle studenten van de andere profielen. Je volgt lessen als onderzoekstechnieken, biologie en scheikunde. Ook

krijg je de vakken Nederlands, Engels en Rekenen.

 

Naast je vakken loop je stages, werk je mee aan projecten, woon je gastlessen bij en ga je op excursies. Op deze manier leer je het

werkveld kennen. In de loop van je opleiding ga je je specialiseren in milieu-inspecties, wet en regelgeving en communicatie. Tijdens de opleiding werk je samen met het bedrijfsleven aan oplossingen voor natuur en milieu. De opleiding werkt samen met omgevingsdiensten, waterschappen, ecologische adviesbureaus en gemeentes. Dit bedrijfsleven vraagt naast vakinhoudelijke kennis een grote mate van zelfstandigheid, flexibiliteit en communicatieve vaardigheden.

 

Je moet als Adviseur leefomgeving standvastig, besluitvaardig en vooral overtuigend kunnen overkomen. Goed je grenzen aan kunnen geven en duidelijk met mensen kunnen communiceren.

Talent voor groei

Kosten

Het lesgeld voor een BOL-opleiding bedraagt dit schooljaar € 608 als je op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder bent en een voltijd opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs volgt. Dit bedrag wordt rechtstreeks aan de overheid voldaan. Tot je 18e jaar hoef je nog geen les- of cursusgeld te betalen.
Let op: eigenlijk bedraagt het lesgeld dit jaar (2021-2022) € 1216 maar vanwege de Coronamaatregelen krijg je 50% korting.

Overige kosten: Tussen de € 400,- en € 775,- voor boeken, leermiddelen, excursies, praktijkgelden en introductiekamp (1e leerjaar).
Reken eventueel ook op de kosten voor een laptop of tablet.

Ben je minimaal 18 jaar en ga je een BOL-opleiding volgen?
Dan kun je studiefinanciering aanvragen.

Toekomst

Met je MBO niveau 4-diploma Adviseur leefomgeving op zak kan je aan de slag bij de omgeving diensten, waterschappen, ecologische- milieuadviesbureaus , water-hoogheemraadschappen, gemeentes of provincies.

Voor deze opleiding zijn de baankansen op dit moment nog onbekend. Je vindt meer hierover op de website:  www.kansopwerk.nl

Relevante opleidingsinformatie

Studie in Cijfers is een studiebijsluiter die je onafhankelijke en actuele informatie geeft over mbo opleidingen en de arbeidsmarkt. Hoe is de studenttevredenheid van een opleiding? Wat was afgelopen schooljaar het slagingspercentage? Hoe is de kans op werk na je opleiding? Deze en andere relevante informatie vind je overzichtelijk bij elkaar in Studie in Cijfers.
Van de meeste opleidingen van Aeres MBO is een studiebijsluiter beschikbaar.

Bekijk de studiebijsluiter van deze opleiding:

 

Specifiek voor Aeres MBO Ede

  • Wil je doorstuderen in het hbo? Deze opleiding sluit prima aan bij de opleiding 'Toegepaste biologie' van Aeres Hogeschool Almere. Je kunt natuurlijk ook een andere hbo-opleiding volgen.