Bezoekadres

Postadres

De Balkan 16 Postbus 4
8303 GZ Emmeloord 8300 AA Emmeloord
T 088-020 5100
E-mail: mbo.emmeloord@aeres.nl

Leiding MBO

Directeur Dhr. A. Dijk
Teamleiders Mevr. J. Rutgers
Dhr. P.C. Veenhuizen
Zorgcoördinator Mevr. H. Veenje
   

Onderwijsondersteunend personeel

Administratie
  • Mevr. A. Mulder
  • Mevr. C. Faber
Financiën
  • Mevr. E. van Beekhuizen
PR & communicatie
  • Mevr. A. de Boer
ICT
  • Dhr. P. Kamperman
Conciërge
  • Mevr. M. Benjamins
  • Dhr. S. Posthuma

Absentie of ziekmelding

Kun je vanwege ziekte of om een andere reden niet komen? Meld dit dan voor 9.00 uur bij de receptie, of laat dit een van je ouders doen. Bel 088 - 020 5100.