Iedereen krijgt binnen Aeres MBO basisondersteuning in de vorm van begeleiding door een mentor of studieloopbaanbegeleider. Soms is dit niet voldoende, bijvoorbeeld als je een aanvullende ondersteuningsbehoefte hebt. In het kennismakingsgesprek kijken we samen met jou of en welke aanvullende ondersteuning nodig is en of we in staat zijn om deze te bieden. Ook kan in de loop van de opleiding blijken dat je aanvullende ondersteuning nodig hebt. Afspraken worden vastgelegd in een bijlage met ondersteuningsafspraken. Als er aanpassingen nodig zijn in toetsen en examens kun je daarvoor een aanvraag doen bij de lokale examenorganisatie (LEO). De begeleiding op school is erop gericht de studenten op een goede manier de schoolloopbaan te laten doorlopen.

Klik hier voor meer informatie.

Mentor

Elke klas heeft een mentor. Dit is een docent die wekelijks een of meer lessen in de klas verzorgt. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de studenten, ouders van studenten en leerbedrijven. Wanneer je vragen hebt over de opleiding of problemen die het volgen van de opleiding belemmeren, dan ga je daarmee eerst naar je mentor. Die kan je verder helpen.

Begeleider BPV

Dit is een vakdocent die contacten onderhoudt met je leer- of BPV-bedrijf. Vragen over de beroepspraktijkvorming op het BPV-bedrijf kun je dus stellen aan deze vakdocent of aan je mentor. Op het leerbedrijf krijg je begeleiding van een praktijkopleider van het bedrijf.

Stagecoördinator

De stagecoördinator helpt je bij het vinden van een leer- of BPV-bedrijf. Hier kan je ook terecht met vragen over de BPV. Stagecoördinatoren zijn:

  • Loonwerk en Techniek – de heer Hakvoort: m.j.hakvoort@aeres.nl
  • Melkvee en Business – mevrouw Heere: g.heere-rouw@aeres.nl
  • Tuin, landschap en recreatie – de heer Groen: e.groen@aeres.nl
  • Plant en Business – de heer Schouwenaar: h.k.schouwenaar@aeres.nl
  • Paardensport en -houderij – mevrouw Remijn: m.remijn@aeres.nl

Teamleider

Naast de docenten en begeleiders van de leerbedrijven die direct bij de vakopleidingen zijn betrokken, kun je zaken rond die opleiding bespreken met de teamleider mbo. Dat is mevrouw J. Rutgers (j.rutgers@aeres.nl).

Vertrouwenspersoon studentenzorg

De heer Schouwenaar is de vertrouwenspersoon studentenzorg op onze locatie. Heb je problemen waar je met de mentor of met docenten niet uitkomt, dan kun je bij hem een gesprek aanvragen, e-mail h.k.schouwenaar@aeres.nl.

Zorgcoördinator

Mevrouw  H. Veenje is zorgcoördinator op ons mbo. Studenten kunnen bij haar terecht met hun vragen. Zij biedt een luisterend oor, begeleiding en zij verwijst wanneer dat nodig is door naar meer gerichte vormen van begeleiding en hulp. Afspraken kun je maken via de mail of je kunt haar aanspreken op school.