De begeleiding op school is erop gericht de studenten op een goede manier de schoolloopbaan te laten doorlopen. Het mbo-team helpt je daarbij. Dat zijn bijvoorbeeld mentoren, stagecoördinatoren, de zorgcoördinator en de decaan.

Mentor

Elke klas heeft een mentor. Dit is een docent die wekelijks een of meer lessen in de klas verzorgt. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de studenten, ouders van studenten en leerbedrijven. Wanneer je vragen hebt over de opleiding of problemen die het volgen van de opleiding belemmeren, dan ga je daarmee eerst naar je mentor. Die kan je verder helpen.

Begeleider BPV

Dit is een vakdocent die contacten onderhoudt met je leer- of BPV-bedrijf. Vragen over de beroepspraktijkvorming op het BPV-bedrijf kun je dus stellen aan deze vakdocent of aan je mentor. Op het leerbedrijf krijg je begeleiding van een praktijkopleider van het bedrijf.

Stagecoördinator

De stagecoördinator helpt je bij het vinden van een leer- of BPV-bedrijf. Hier kan je ook terecht met vragen over de BPV. Stagecoördinatoren zijn:

  • Loonwerk – de heer Hakvoort: m.j.hakvoort@aeres.nl
  • Veehouderij – mevrouw Heere: g.heere-rouw@aeres.nl
  • Groene ruimte – de heer Groen: e.groen@aeres.nl
  • Teelt en groene technologie – de heer Schouwenaar: h.k.schouwenaar@aeres.nl
  • Paard – mevrouw Remijn: m.remijn@aeres.nl

Teamleider

Naast de docenten en begeleiders van de leerbedrijven die direct bij de vakopleidingen zijn betrokken, kun je zaken rond die opleiding bespreken met de teamleider mbo. Dat is mevrouw J. Rutgers (j.rutgers@aeres.nl).

Vertrouwenspersoon studentenzorg

De heer Schouwenaar is de vertrouwenspersoon studentenzorg op onze locatie. Heb je problemen waar je met de mentor of met docenten niet uitkomt, dan kun je bij hem een gesprek aanvragen, e-mail h.k.schouwenaar@aeres.nl.

Zorgcoördinator

Mevrouw E. de Vries is zorgcoördinator op ons mbo. Studenten kunnen bij haar terecht met hun vragen. Zij biedt een luisterend oor, begeleiding en zij verwijst wanneer dat nodig is door naar meer gerichte vormen van begeleiding en hulp. Mevrouw De Vries is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school aanwezig. Afspraken kun je maken via de mail of je kunt haar aanspreken op school.