Verlof aanvragen

Verlof buiten de schoolvakanties (extra verlof) moet acht weken te voren schriftelijk worden aangevraagd. Als het om een periode van maximaal tien aaneengesloten schooldagen gaat (twee weken als er geen feestdagen in vallen), moet de aanvraag 10 dagen van tevoren ingeleverd worden bij de locatiedirecteur. Die neemt dan een besluit.

Lees in de studiegids meer over verlofaanvragen. 

Hier kun je een foto/printscreen van je afspraak uploaden. (Als je geen schriftelijke bevestiging van je afspraak hebt, dan de afspraak zelf noteren, een foto maken en uploaden. Ben je nog geen 18 jaar, dan dienen je ouders dit document te ondertekenen.)

Bij 18- moet de verlofaanvraag door de ouders ingediend worden. We zullen de verlofaanvragen regelmatig controleren. Na indienen van je verlofaanvraag kun je in Eduarte controleren of je aanvraag is verwerkt.