bosmaaier

Als vakbekwaam hovenier ben je thuis in tuinen. Je bent ook goed in aanleg en onderhoud van parken, plantsoenen, sportvelden en natuur. Je hebt veel kennis van planten en je weet welke trends er zijn in tuinontwerp. Daarover kun je klanten adviseren. Je leest tekeningen, gaat landmeten en groenaanleg voorbereiden met je collega’s en je gebruikt allerlei machines. Je kunt ook kiezen voor water- of natuurbeheer. Werk je met collega's, dan heb jij als vakbekwaam hovenier vaak de leiding. Je draagt er zorg voor dat de groene omgeving keurig verzorgd of aangelegd is en dat voorzieningen zoals riolering of waterafvoer in orde zijn.

Studenten over de opleiding

Wat ga je leren?

Je leert veel over de aanleg en onderhoud van tuinen, parken en andere groenvoorzieningen. Je leert ook over natuur, bodem en water en een goed beheer daarvan. En bijvoorbeeld over de aanleg van vijvers en buitenverlichting. Je leert met collega’s samen te werken en ze leiding te geven. Je leert werk uit te voeren in overleg met een klant. Je krijgt in de opleiding behalve verschillende basisvakken zoals Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan & burgerschap, studieloopbaanbegeleiding en economie ook plantenkennis en ondernemerschap. Je leert daarbij hoe je gereedschappen en machines veilig kunt gebruiken. Er is een aanbod van keuzedelen. En je kunt extra certificaten behalen zoals VCA, veilig werken langs de weg, heftruck en lichte vellingen (motorkettingzagen), BHV en flora en fauna (natuurwet).

Talent voor groei

Kosten

Het lesgeld voor een BOL-opleiding bedraagt dit schooljaar € 1.168 (schooljaar 2020-2021 € 1.202) als je op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder bent en een voltijd opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs volgt. Dit bedrag wordt rechtstreeks aan de overheid voldaan. Tot je 18e jaar hoef je nog geen les- of cursusgeld te betalen.

Overige kosten: Tussen de € 400,- en € 775,- voor boeken, leermiddelen, excursies, praktijkgelden en introductiekamp (1e leerjaar).
Reken eventueel ook op de kosten voor een laptop of tablet.

Ben je minimaal 18 jaar en ga je een BOL-opleiding volgen?
Dan kun je studiefinanciering aanvragen.

Toekomst

Je kunt als vakbekwaam hovenier aan het werk bij bedrijven die gespecialiseerd zijn in de aanleg en onderhoud van tuinen, parken en groen. Bijvoorbeeld bij een hoveniersbedrijf, gemeente, provincie of waterschap. Je kunt ook als groenmedewerker aan de slag bij bungalowparken, golfbanen of Staatsbosbeheer. Als je meerdere collega’s hebt, stuur je vaak medewerkers aan.

Met deze opleiding zijn je baankansen ruim voldoende. Je vindt hier meer over op de website www.kansopwerk.nl.

Relevante opleidingsinformatie

Studie in Cijfers is een studiebijsluiter die je onafhankelijke en actuele informatie geeft over mbo opleidingen en de arbeidsmarkt. Hoe is de studenttevredenheid van een opleiding? Wat was afgelopen schooljaar het slagingspercentage? Hoe is de kans op werk na je opleiding? Deze en andere relevante informatie vind je overzichtelijk bij elkaar in Studie in Cijfers.
Van de meeste opleidingen van Aeres MBO is een studiebijsluiter beschikbaar.

Bekijk de studiebijsluiter van deze opleiding:

Specifiek voor Aeres MBO Emmeloord

  • Als je wilt verder leren in dit vakgebied kun je kiezen voor de opleiding Opzichter/uitvoerder groene ruimte (mbo-niveau 4).

  • De opleiding Groene Ruimte doet veel in samenwerking met de gemeente Noordoostpolder. De afgelopen jaren zijn er proeven geweest met duurzaam bermbeheer, grondsoorten en beplanting. En recent is er een nieuwe proef aangelegd met beplanting op schaduwrijke plekken. Super leuk natuurlijk, want zo leer je gelijk in de praktijk werken. Vaak doe je dit soort opdrachten in groepjes. 

    Voor de school is er veel ruimte voor groen, regelmatig zijn de studenten bezig met aanleg van nieuwe projecten in de tuin. Van tekening tot de aanleg is aan de studenten. 

  • Als je bij ons een opleiding gaat volgen ontvang je in oktober een schoolnota. Hierin staat een overzicht van de vrijwillige bijdragen, bijvoorbeeld excursies, kluisjes en verzekeringen. Je kunt zelf bepalen welke diensten je wilt afnemen, bijvoorbeeld of je een kluisje wilt of niet.
  • Stage (BPV) volg je op een erkend leerbedrijf. Dat wil zeggen dat vastgesteld is dat het bedrijf de mogelijkheden biedt voor een student op jouw niveau om kennis en vaardigheden op te doen die passen bij het beroep dat je wilt uitoefenen. Dit geldt voor zowel bedrijven in Nederland als in het buitenland. Er is ook een praktijkopleider aanwezig op het bedrijf die jou begeleidt.

    Je zoekt zelf een geschikt leerbedrijf voor jouw stage, passend bij jouw vakrichting en het niveau van de opleiding. Dit moet bij een erkend leerbedrijf zijn. Deze kun je vinden op www.stagemarkt.nl. Probeer per telefoon een kennismakingsafspraak te maken met het leerbedrijf. Neem naar de afspraak informatie over de opleiding mee om te laten zien wat je er leert. Van school krijg je ook opdrachten mee over wat je in je stage op het bedrijf doet en leert. Samen met de praktijkopleider stel je de leerdoelen vast. En op school bespreken en beoordelen we de uitgevoerde opdrachten. In een BPV-week heb je dus geen les, maar ‘beroepspraktijkvorming’. In de BPV-week loop je dus stage op je leerbedrijf. Het eerste jaar loop je een dag in de week stage.