Als vakexpert plant en business leid je een akkerbouwbedrijf, een teeltbedrijf of een onderdeel van zo’n bedrijf. Gewassen kweken en verzorgen, dat vraagt elk seizoen werkzaamheden die passen in het proces. Je hebt veel vakkennis, je geeft leiding en je zorgt dat medewerkers hun werk kunnen doen. Je ziet erop toe hoe teeltproducten naar de groothandel gaan of in de export. Behalve het werk op het veld of in een kas, heb je contact met afnemers van de oogst.

Wat ga je leren?

Je leert over teeltvoorbereiding, oogst, bodemkunde, techniek, gewasbescherming en kwaliteitszorg. Allerlei zaken die van belang zijn voor een teeltopleiding. In Emmeloord gaat de opleiding vooral over akkerbouw. Je leert veilig heftrucks bedienen en onderhouden. Je kunt een spuitlicentie halen. In algemene vakken leer je Nederlands, Engels, loopbaan en burgerschap, computergebruik, rekenen, wiskunde, biologie, natuur- en scheikunde, bedrijfshulpverlening, bedrijfsadministratie en economie. Je krijgt vaak les op praktijklocaties. Je leert ook werk organiseren, kostenbewust handelen, leiding geven en planningen maken. In Emmeloord kun je samen met een paar klasgenoten ondernemer worden van een kavel van 24 ha. Je leert er samen ondernemen.

Talent voor groei

Kosten

Als je een mbo-opleiding gaat volgen krijg je te maken met lesgeld (voltijd BOL) of cursusgeld (deeltijd BBL) en opleiding gerelateerde schoolkosten. Dit bedrag wordt rechtstreeks aan de overheid voldaan. Tot je 18e jaar hoef je nog geen les- of cursusgeld te betalen. Jaarlijks stelt de overheid de hoogte vast van het les- en cursusgeld. Klik op de link om het actuele tarief te bekijken voor een voltijd mbo-opleiding (BOL) en een deeltijd of BBL-opleiding.

Overige kosten voor een opleiding zijn tussen de € 400,- en € 775,- voor boeken, leermiddelen, excursies, praktijkgelden en eventueel introductiekamp in het 1e leerjaar. Reken ook op de kosten voor een laptop of tablet.

Ben je minimaal 18 jaar en ga je een BOL-opleiding volgen?
Dan kun je studiefinanciering aanvragen.

Toekomst

Deze opleiding is een mooie basis voor een leidinggevende positie in de akkerbouw of op een bedrijf voor een gespecialiseerde teelt zoals bollen-, boom-, sier- of fruitteelt.

Met deze opleiding zijn je baankansen ruim voldoende. Je vindt meer hierover op de website www.kansopwerk.nl

Relevante opleidingsinformatie

Studie in Cijfers is een studiebijsluiter die je onafhankelijke en actuele informatie geeft over mbo opleidingen en de arbeidsmarkt. Hoe is de studenttevredenheid van een opleiding? Wat was afgelopen schooljaar het slagingspercentage? Hoe is de kans op werk na je opleiding? Deze en andere relevante informatie vind je overzichtelijk bij elkaar in Studie in Cijfers.
Van de meeste opleidingen van Aeres MBO is een studiebijsluiter beschikbaar.

Bekijk de studiebijsluiter van deze opleiding:

Specifiek voor Aeres MBO Emmeloord