Als vakexpert plant en business leid je een akkerbouwbedrijf, een teeltbedrijf of een onderdeel van zo’n bedrijf. Gewassen kweken en verzorgen, dat vraagt elk seizoen werkzaamheden die passen in het proces. Je hebt veel vakkennis, je geeft leiding en je zorgt dat medewerkers hun werk kunnen doen. Je ziet erop toe hoe teeltproducten naar de groothandel gaan of in de export. Behalve het werk op het veld of in een kas, heb je contact met afnemers van de oogst.

Wat ga je leren?

Je leert over teeltvoorbereiding, oogst, bodemkunde, techniek, gewasbescherming en kwaliteitszorg. Allerlei zaken die van belang zijn voor een teeltopleiding. In Emmeloord gaat de opleiding vooral over akkerbouw. Je leert veilig heftrucks bedienen en onderhouden. Je kunt een spuitlicentie halen. In algemene vakken leer je Nederlands, Engels, loopbaan en burgerschap, computergebruik, rekenen, wiskunde, biologie, natuur- en scheikunde, bedrijfshulpverlening, bedrijfsadministratie en economie. Je krijgt vaak les op praktijklocaties. Je leert ook werk organiseren, kostenbewust handelen, leiding geven en planningen maken. In Emmeloord kun je samen met een paar klasgenoten ondernemer worden van een kavel van 24 ha. Je leert er samen ondernemen.

Talent voor groei

Kosten

Het lesgeld voor een BOL-opleiding bedraagt dit schooljaar € 608 als je op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder bent en een voltijd opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs volgt. Dit bedrag wordt rechtstreeks aan de overheid voldaan. Tot je 18e jaar hoef je nog geen les- of cursusgeld te betalen.
Let op: eigenlijk bedraagt het lesgeld dit jaar (2021-2022) € 1216 maar vanwege de Coronamaatregelen krijg je 50% korting.

Overige kosten: Tussen de € 400,- en € 775,- voor boeken, leermiddelen, excursies, praktijkgelden en introductiekamp (1e leerjaar).
Reken eventueel ook op de kosten voor een laptop of tablet.

Ben je minimaal 18 jaar en ga je een BOL-opleiding volgen?
Dan kun je studiefinanciering aanvragen.

Toekomst

Deze opleiding is een mooie basis voor een leidinggevende positie in de akkerbouw of op een bedrijf voor een gespecialiseerde teelt zoals bollen-, boom-, sier- of fruitteelt.

Met deze opleiding zijn je baankansen ruim voldoende. Je vindt meer hierover op de website www.kansopwerk.nl

Relevante opleidingsinformatie

Studie in Cijfers is een studiebijsluiter die je onafhankelijke en actuele informatie geeft over mbo opleidingen en de arbeidsmarkt. Hoe is de studenttevredenheid van een opleiding? Wat was afgelopen schooljaar het slagingspercentage? Hoe is de kans op werk na je opleiding? Deze en andere relevante informatie vind je overzichtelijk bij elkaar in Studie in Cijfers.
Van de meeste opleidingen van Aeres MBO is een studiebijsluiter beschikbaar.

Bekijk de studiebijsluiter van deze opleiding:

Specifiek voor Aeres MBO Emmeloord

  • Aeres MBO Emmeloord beschikt over een kavel aan de Randweg. Daar krijg je les en ruimte om innovaties in de landbouw uit te proberen. Ook ga je regelmatig naar Aeres Farms in Dronten. Dat is de praktijklocatie van Aeres mbo en hbo. Je vindt daar de nieuwste machines en leert er werken met technieken van vandaag én morgen!
  • Als je bij ons een opleiding gaat volgen ontvang je in oktober een schoolnota. Hierin staat een overzicht van de vrijwillige bijdragen, bijvoorbeeld excursies, kluisjes en verzekeringen. Je kunt zelf bepalen welke diensten je wilt afnemen, bijvoorbeeld of je een kluisje wilt of niet.
  • Stage (BPV) volg je op een erkend leerbedrijf. Dat wil zeggen dat vastgesteld is dat het bedrijf de mogelijkheden biedt voor een student op jouw niveau om kennis en vaardigheden op te doen die passen bij het beroep dat je wilt uitoefenen. Dit geldt voor zowel bedrijven in Nederland als in het buitenland. Er is ook een praktijkopleider aanwezig op het bedrijf die jou begeleidt.

    Je zoekt zelf een geschikt leerbedrijf voor jouw stage, passend bij jouw vakrichting en het niveau van de opleiding. Dit moet bij een erkend leerbedrijf zijn. Deze kun je vinden op www.stagemarkt.nl. Probeer per telefoon een kennismakingsafspraak te maken met het leerbedrijf. Neem naar de afspraak informatie over de opleiding mee om te laten zien wat je er leert. Van school krijg je ook opdrachten mee over wat je in je stage op het bedrijf doet en leert. Samen met de praktijkopleider stel je de leerdoelen vast. En op school bespreken en beoordelen we de uitgevoerde opdrachten. In een BPV-week heb je dus geen les, maar ‘beroepspraktijkvorming’. In de BPV-week loop je dus stage op je leerbedrijf. Het eerste jaar loop je een dag in de week stage. 

  • Aeres MBO Emmeloord is lid van het AgroFoodCluster. Hierdoor staan we in nauwe verbindingen met grote bedrijven in de open teelt. Wat jij daarvan merkt? Makkelijke toegang tot stages en leuke, interessante bedrijfsbezoeken.