Aeres MBO Heerenveen  streeft  ernaar  dat  je  in  een  veilige  en  stimulerende leeromgeving je diploma  kan halen. Als zich problemen voordoen die het onderwijsleerproces beïnvloeden, probeert de school je zo goed mogelijk te begeleiden.

Coach

Tijdens je opleiding MBO 1&2 heb je een vaste coach. Dat is je studiebegeleider voor school en stage. Hij of zij is in alle gevallen het eerste aanspreekpunt voor jou, voor je ouders en voor je stagebegeleider. De coach brengt je op de hoogte van de gang van zaken op school, heeft gesprekken met je naar aanleiding van resultaten en absentie en staat open voor je vragen. 

Vetrouwenspersoon

Op onze locatie is een vertrouwenspersoon aanwezig. Als je een klacht hebt kun je hier terecht, de vertrouwenspersoon zal je hierbij begeleiden en adviseren. 

STIPE- en schoolmaatschappelijk werk

Je zit op school om je diploma te halen. Maar soms gebeuren er dingen in je leven waardoor je op school niet verder kunt. Kom je er even niet uit? Dan staan wij vanuit Stipe voor je klaar. We zijn er om je weer op weg te helpen. We bekijken samen met jou wat er aan de hand is en hoe jij dat het beste kan oplossen, hierbij kan je van ons de juiste begeleiding verwachten. Dit doen we namelijk aan de hand van een behandelplan die jij samen met ons gaat maken.

Studentenondersteuning

Iedereen krijgt binnen Aeres MBO basisondersteuning in de vorm van begeleiding door een mentor of studieloopbaanbegeleider. Soms is dit niet voldoende, bijvoorbeeld als je een aanvullende ondersteuningsbehoefte hebt. In het kennismakingsgesprek kijken we samen met jou of en welke aanvullende ondersteuning nodig is en of we in staat zijn om deze te bieden. Ook kan in de loop van de opleiding blijken dat je aanvullende ondersteuning nodig hebt. Afspraken worden vastgelegd in een bijlage met ondersteuningsafspraken. Als er aanpassingen nodig zijn in toetsen en examens kun je daarvoor een aanvraag doen bij de lokale examenorganisatie (LEO). De begeleiding op school is erop gericht de studenten op een goede manier de schoolloopbaan te laten doorlopen.

Meer info ->  Uitleg passend onderwijs voor leerlingen en ouders | Brochure | Rijksoverheid.nl

Website ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland. Zie hier -> Ouder- en jeugdsteunpunt Friesland (ouderenjeugdsteunpuntfriesland.nl)