Een deel van je opleiding vul je zelf in

Een mbo-opleiding bij Aeres MBO bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met een keuzedeel kun je een deel van je opleiding zelf invullen. Bijvoorbeeld om je kennis te verbreden of te verdiepen. Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses en/of vervolgopleiding. Met keuzedelen vergroot je je baankans en ben je beter voorbereid op een vervolgopleiding in het hbo. 

Gedurende de totale opleiding volg je een verplicht aantal uren keuzedelen. De omvang hiervan is afhankelijk van de opleiding die je volgt.

  • 1-jarige opleiding: 240 uur
  • 2-jarige opleiding: 480 uur
  • 3-jarige opleiding: 720 uur
  • 4-jarige opleiding: 720 uur

Je stelt zelf een pakket keuzedelen samen, waarmee je voldoet aan de verplichte urennorm. De meeste keuzedelen hebben een omvang van 240 of 480 uur. Als je bijvoorbeeld een 3-jarige opleiding volgt, kun je drie keuzedelen van 240 uur volgen of een keuzedeel van 240 uur in combinatie met een keuzedeel van 480 uur. Zie onderstaande disclaimer voor eventuele voorwaarden.

Keuzedelen zijn gekoppeld aan de opleiding

Aeres MBO biedt in principe keuzedelen aan die gekoppeld zijn aan opleiding die je volgt. Als je een keuzedeel wilt volgen dat niet gekoppeld is aan jouw opleiding, kun je hiervoor een verzoek indienen bij de teamleider van de school.

Het complete aanbod keuzedelen staat in een Excel-bestand. Volg deze handleiding om snel de keuzedelen van jouw (toekomstige) opleiding te vinden.

  • Open het Excel-bestand via bovenstaande link
  • Klik in het (groene) veld Opleiding op het pijltje
  • Selecteer de opleiding van jouw keuze en klik op OK
  • Je ziet nu een overzicht van de keuzedelen die gekoppeld zijn aan deze opleiding en welke locatie deze aanbiedt. Je kunt jouw locatie selecteren in de paarse kolommen. 

Inhoudelijke informatie over de keuzedelen vind je op de website van SBB. Voer in de zoekbalk de naam van het keuzedeel in en klik op het keuzedeel voor meer informatie.

Disclaimer - De school verstrekt een actueel aanbod keuzedelen. Tussentijdse wijzigingen worden zo snel mogelijk verwerkt in dit overzicht. Aan de uitvoering van keuzedelen kan de school specifieke voorwaarden stellen, zoals een minimum aantal deelnemers. Ook kan het zijn dat een keuzedeel bij een bepaalde kwalificatie in principe alleen voor BOL of BBL wordt aangeboden. Aan dit overzicht kunnen daarom geen rechten worden ontleend.